In
Posted

CRM Suite

Prioritera sälj- och marknadsaktiviteter. CRM Suite skapar struktur för säljare.

In
Posted

Studio/Tickers

Förenkla det vardagliga arbetet genom att bygga upp färdiga sökstudior med överskådliga tickers.

In
Posted

TM Booking

I Pyramid kan ni enkelt definiera er målgrupp eller ringlista. Med hjälp av tilläggsfunktionen [...]

In
Posted

Valutaorder

Hantera order och fakturor i utländsk valuta Stödjer även valutaklausul. Med Valutaorder kan [...]

In
Posted

Uthyrning

Boka hyresobjekt grafiskt och debitera utifrån timme, dygn, månad eller kvartal Boka och [...]

In
Posted

Statistik

Servicehantering samt spårbarhet på individnivå Pyramid Serienummer/Serviceorder hjälper dig [...]

In
Posted

Reklamation

Hantera reklamation av varor från kund och mot leverantör Alla företag har reklamationer, med [...]

In
Posted

Prisinläsning

Läs in leverantörers prislistor till Pyramid Med Prisinläsning kan du enkelt läsa in artiklar [...]

In
Posted

Phone Edition

Ett smidigt sätt att koppla upp sig mot affärssystemet är via mobilen med Phone Edition. Med en [...]

In
Posted

PDA Order

Lägg order där kunden finns PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt [...]

In
Posted

PDA Lager

Effektiviserar ditt lagerarbete PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt [...]

In
Posted

Miljöavgifter

Separera miljöavgifter för fakturering och redovisning Branscher som tillverkar, importerar [...]

In
Posted

Kedjemodulen

Dela/distribuera information mellan företag/butiker Kedjemodulen knyter samman flera juridiska [...]

In
Posted

Kassa

Helintegrerat certifierat kassasystem Integrationen med affärssystemet Pyramid och de många [...]

In
Posted

Inventarie

Håll reda på företagets alla inventarier Med hjälp av Pyramid Inventarie kan du hålla reda på [...]

In
Posted

Importrutiner

Läs in order, inköp och leverantörsfakturor från andra system Pyramid Importrutiner är modulen [...]

In
Posted

Flerlager

Håll reda på lagerstatus för olika lager Har ditt företag filialer på olika orter är Pyramid [...]

In
Posted

Fakturaarkiv

Sök och skriv ut faktura- och kvittokopior Fakturaarkiv gör det möjligt att skriva ut fakturor [...]

In
Posted

E-kundtjänst

Med Pyramid Kundtjänst kan du enklare hålla en god kundservice, dygnet runt. Dina kunder kan [...]

In
Posted

E-handel

Koppla en lättadministrerad e-handel till din Pyramid. Du behöver ingen egen webbserver och du [...]

In
Posted

E-faktura kund

Genom att automatisera utskick av fakturor med E-faktura Kund förenklar du hanteringen och [...]

In
Posted

E-brev

Posten skriver fakturan och skickar i väg den. Företaget behöver inte ha personal som sköter [...]

In
Posted

Bytkod

Pyramid Bytkod är modulen som ger dig möjlighet att byta artikel- och företagskoder i ett [...]

In
Posted

Betalkort

Betalkort EMV används tillsammans med modulen Kassa för att hantera kortbetalningar.

In
Posted

Behörighet

Vem får göra vad? Olika användare kan få behörighet till olika delar och funktioner i systemet. [...]

In
Posted

Autogiro

Med hjälp av Pyramid Autogiro förenklar du företagets hantering av inbetalningar. Modulen [...]

In
Posted

Användarstudio

Med Konsultstudion kan mer avancerad programkod skrivas, kopplad både till befintliga och till [...]

Börja skriv och tryck ENTER för att söka