0
In
Posted

My Invoice Buddy

Funktionen "My Invoice Buddy" tolkar dina leverantörsfakturor i rutin 310 och läser in informationen i de olika fälten helt automatiskt. Det gör att du inte behöver knappa in leverantörskod, [...]

0
In
Posted

TM Booking

I Pyramid kan ni enkelt definiera er målgrupp eller ringlista. Med hjälp av tilläggsfunktionen TM Booking kan ni därefter genomföra arbetet med att kontakta målgruppen. Samtidigt som ni genomför [...]

0
In
Posted

Valutauppdatering

Valda valutakurser hämtas helt automatiskt, direkt från Sveriges Riksbank eller Norges Bank till Pyramid. Automatiseringen frigör tid under arbetsdagen och du slipper det tråkiga arbete som [...]

0
In
Posted

Variantartiklar

Hantera olika varianter av artiklar i två dimensioner, exempelvis storlek och färg Pyramid Variantartiklar är en enkel och smidig modul som hjälper dig att överblicka dina grundartiklar och alla [...]

0
In
Posted

Valutaorder

Hantera order och fakturor i utländsk valuta Stödjer även valutaklausul. Med Valutaorder kan du hantera försäljning i utländsk valuta. Du kan enkelt ange i vilken valuta betalningar ska ske och [...]

0
In
Posted

Uthyrning

Boka hyresobjekt grafiskt och debitera utifrån timme, dygn, månad eller kvartal Boka och debitera maskiner, verktyg, byggnadsställningar, fordon etc. med hjälp av Pyramid Uthyrning. Alla [...]

0
In
Posted

Tidrapportering

Planera, kontrollera och förvandla tid till pengar Tidstämpling på terminaler eller tidrapportering i efterhand. Attestering i flera nivåer. Det ska var enkelt att redovisa tid. Vid normal [...]

0
In
Posted

Statistik

Servicehantering samt spårbarhet på individnivå Pyramid Serienummer/Serviceorder hjälper dig att hålla reda på varje enskild produkt, individ och dess historik både gällande garantier och [...]

0
In
Posted

Serienummer/Serviceorder

Servicehantering samt spårbarhet på individnivå Pyramid Serienummer/Serviceorder hjälper dig att hålla reda på varje enskild produkt, individ och dess historik både gällande garantier och [...]

0
In
Posted

Reklamation

Hantera reklamation av varor från kund och mot leverantör Alla företag har reklamationer, med modulen reklamation kan du få bra systemstöd för dessa. Uppföljning över vilka kunder, leverantörer [...]

0
In
Posted

Redovisning PLUS

Skräddarsy egna rapporter, samt få tillgång till fler kontodimensioner Redovisning PLUS innehåller ytterligare 7 kontodimensioner utöver de tre som finns i Redovisningsmodulen. Modulen [...]

0
In
Posted

Produktkonfiguratorn

Ett verktyg för er som säljer/tillverkar kund- eller serieunika produkter Ofta är det ett fåtal personer som kan regelverket för konfigureringen av en produkt. Med Produktkonfiguratorn kan du [...]

0
In
Posted

Prisinläsning

Läs in leverantörers prislistor till Pyramid Med Prisinläsning kan du enkelt läsa in artiklar direkt in i Pyramid eller till ett arbetsregister. Avtalspriser för kunder kan läsas in på samma [...]

0
In
Posted

Phone Edition

Ett smidigt sätt att koppla upp sig mot affärssystemet är via mobilen med Phone Edition. Med en smartphone har du tillgång till utvalda centraler och studior, e-post, kalender, aktiviteter samt [...]

0
In
Posted

PDA Tillverkning

Rapportera materialuttag PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagliga arbete med hjälp av handdatorer. PDA Tillverkning förenklar arbetet med materialuttag till dina [...]

0
In
Posted

PDA Order

Lägg order där kunden finns PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagliga arbete med hjälp av handdatorer. PDA Order ger dig ett kompetent verktyg för att hantera [...]

0
In
Posted

PDA Lager

Effektiviserar ditt lagerarbete PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagliga arbete med hjälp av handdatorer. Med PDA Lager får du ett effektivare sätt att arbeta med [...]

0
In
Posted

Mobil arbetsorder

Med Mobil arbetsorder får du ett bra arbetsflöde Med mobil arbetsorder får du översikt över bokningsläget. Du ser arbetsgruppens kalendrar och kan enkelt boka in rätt person för rätt [...]

0
In
Posted

Miljöavgifter

Separera miljöavgifter för fakturering och redovisning Branscher som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara är enligt lag ansvarig för det emballage som [...]

0
In
Posted

Lagerplatser/Batch

Hantera flytande lagerplatser samt batchhantering för spårbarhet Med Lagerplatser/Batch kan du placera flera artiklar på samma lagerplats och ha en artikel inlagd på flera lagerplatser, så [...]

0
In
Posted

Koppling XTendLink

Skapa utbetalningsfiler till de flesta bankerna i Norden och Baltikum Hur gör man om det norska dotterbolaget ska skapa utbetalningsfiler till sin bank i Norge? Detta löses med XTendLink från [...]

0
In
Posted

Koppling TA-System

Följ dina transportuppdrag med hjälp av kommunikation mellan Pyramid Business Studio och TA-systemet (LogTrade Distribution 2.0). Du kan se Uppdragsid, sändnings-id, produkt samt vilken status [...]

0
In
Posted

Konsultstudio runtime

Kör kundspecifik programkod utvecklad i konsultstudion Med Konsultstudion kan programkod skrivas, kopplad både till befintliga och till egna fält i Pyramids dialoger. Programmering i [...]

0
In
Posted

Koncernredovisning

Konsolidera flera bolag till en koncernredovisning Sammanställ koncernens olika företag till en övergripande koncernredovisning. Det obegränsade antalet företag redovisas som enskilda objekt [...]

0
In
Posted

Kedjemodulen

Dela/distribuera information mellan företag/butiker Kedjemodulen knyter samman flera juridiska bolag med ett centralt system.

0
In
Posted

Kassa

Helintegrerat certifierat kassasystem Integrationen med affärssystemet Pyramid och de många möjligheterna till att utrusta kassaplatsen är några av de egenskaper som ger Pyramid Butik dess [...]

0
In
Posted

Inventarie

Håll reda på företagets alla inventarier Med hjälp av Pyramid Inventarie kan du hålla reda på företagets maskiner, firmabilar, kontorsutrustning mm.

0
In
Posted

Importrutiner

Läs in order, inköp och leverantörsfakturor från andra system Pyramid Importrutiner är modulen som hjälper dig att importera information från externa system till Pyramid. Olika typer av filer [...]

0
In
Posted

Import Bokföring

Läs in bokföringstransaktioner från andra system Finns det ett behov av att läsa in bokföringsdata från andra system till Pyramid Redovisning gör du det enkelt med Pyramid Bokföring. För varje [...]

0
In
Posted

Grafisk Planering

Effektivisera produktionsplaneringen grafiskt med EQ Plan Grafisk Planering är ett verktyg som grafiskt visar företagets produktionsflöde. Modulen bildar samtidigt ett effektivt skyddsnät om det [...]

0
In
Posted

Giroutbetalning Utland

Betala utländska leverantörsfakturor elektroniskt Gör dina utbetalningar till utländska leverantörer med Pyramid Giroutbetalning Utland. Modulen skapar filer för överföring till Bankgirots [...]

0
In
Posted

Giroutbetalning

Betala svenska leverantörsfakturor elektroniskt Betala företagets fakturor inom Sverige, via Bank- eller Plusgiro med hjälp av Pyramid Giroutbetalning. Modulen ger möjlighet att generera filer [...]

0
In
Posted

Försäljningsanalys

Analysera och dela med dig av detaljerad order- och försäljningsstatistik Försäljningsanalys samlar in information om en försäljning i samband med orderregistrering (grundmodul [...]

0
In
Posted

Företagsupplysning

Företagsupplysning är en modul med syfte att integrerat göra kreditupplysningar, adressuppdatering och ge hjälp vid nyregistrering/ uppdatering av kunder/leverantörer i Pyramid.

0
In
Posted

Flerlager

Håll reda på lagerstatus för olika lager Har ditt företag filialer på olika orter är Pyramid Flerlager den modul som hjälper dig att hålla reda på dina lagersaldon. I sökdialoger för artiklar [...]

0
In
Posted

Fakturaarkiv

Sök och skriv ut faktura- och kvittokopior Fakturaarkiv gör det möjligt att skriva ut fakturor och kvitton mer än en gång med originalutseende - det vill säga utan att stämplas KOPIA. Du kan [...]

0
In
Posted

E-säljare Pyramid

Med e-säljare Pyramid visar du överskådligt ditt sortiment direkt på surfplattan. Grafiken är tilltalande, appen lätt att navigera i och du kan teckna order och offerter direkt hos kund. Med en [...]

0
In
Posted

E-säljare Kund

Med e-säljare Kund får dina kunder tillgång till hela ditt sortiment direkt i sin hand. Grafiken är tilltalande, appen lätt att navigera i och din kund kan smidigt söka produkter och registrera [...]

0
In
Posted

E-kundtjänst

Med Pyramid Kundtjänst kan du enklare hålla en god kundservice, dygnet runt. Dina kunder kan när som helst själva gå in och få information om order, fakturor, lagersaldo, tidigare [...]

0
In
Posted

E-handel

Koppla en lättadministrerad e-handel till din Pyramid. Du behöver ingen egen webbserver och du behöver inte kunna något om hur man gör webbsidor. Allt underhåll sköts direkt via Pyramid och all [...]

0
In
Posted

E-faktura leverantör

Attestera leverantörsfakturor snabbt och enkelt med E-faktura Leverantör. Alla berörda får digitalt tillgång till gällande fakturor och automatiska meddelande om aktuella attesteringar. Skanna [...]

0
In
Posted

E-faktura kund

Genom att automatisera utskick av fakturor med E-faktura Kund förenklar du hanteringen och sänker dina kostnader. Dataunderlag skapas vid efterbehandling i faktureringen. Pyramids PTC-uppdrag kan [...]

0
In
Posted

E-brev

Posten skriver fakturan och skickar i väg den. Företaget behöver inte ha personal som sköter utskriften, kuverteringen och frankeringen.

0
In
Posted

CTI – telefonikoppling

Med Pyramid CTI (Computer Telephony Integration) kopplas flexibla telefonifunktioner till Pyramid. Modulen arbetar i huvudsak med Kund, Kontakt, Leverantör och Personal och använder sig då av [...]

0
In
Posted

Bytkod

Pyramid Bytkod är modulen som ger dig möjlighet att byta artikel- och företagskoder i ett Pyramidsystem. Byten kan göras manuellt eller läsas in från textfil.

0
In
Posted

Betalkort

Betalkort EMV används tillsammans med modulen Kassa för att hantera kortbetalningar.

0
In
Posted

Behörighet

Vem får göra vad? Olika användare kan få behörighet till olika delar och funktioner i systemet. Behörighetssystemet utgår från att du till varje signatur anger behörighet. Vid inloggning får [...]

0
In
Posted

Autogiro

Med hjälp av Pyramid Autogiro förenklar du företagets hantering av inbetalningar. Modulen består av tre delar, Autogiro, Autoinbetalning och blanketter med OCR-data.

0
In
Posted

Användarstudio

Med Konsultstudion kan mer avancerad programkod skrivas, kopplad både till befintliga och till egna fält i Pyramids dialoger. Programmering i Konsultstudion utförs av certifierade [...]