CRM/Säljstöd

Verksamhetsstödet som kopplar samman alla delar i din verksamhet

Med basmodulen CRM/Säljstöd får du en lösning som drar nytta av all den information som finns i affärssystemet och ger stöd både för den egna personliga effektiviteten och för samarbetet med kollegor. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Basmodulen CRM/Säljstöd

CRM/Säljstöd

Pyramids CRM/Säljstöd samlar information från alla avdelningar på företaget och ger en uppdaterad helhetsbild av kunden. Du får bättre datakvalitet och motverkar dubbelarbete. Personal med kundansvar inom avdelning för t.ex. sälj, marknad och kundsupport får möjlighet att ta snabba och välgrundade beslut. Kors- och merförsäljning ökar och kvaliteten i kundkommunikationen förbättras. Skapa nya kundrelationer och vårda de befintliga genom hantering för kundprospekts, utskick och snabborder. Det gör det både smidigt och roligt att jobba med försäljning i Pyramid Business Studio.

Planera event och marknadsför med utskick

Använd kalenderfunktioner, arbetsgrupper, grupp- och resursbokningar och skapa aktiviteter. Samordna och delegera med hjälp av arbetsgrupper och resursbokningar, dokumenthantering, meddelandehantering, att-göra listor med mera. Kalendersynkning mot både Microsoft Exchange och Google Kalender håller dig alltid uppdaterad. Kopplar du även din kalender i Microsoft Outlook via Pyramid CRM Connect så har du alltid koll.

Funktioner:

  • Aktiviteter
  • Kalenderfunktioner
  • Gruppbokningar
  • Arbetsgrupper
  • Resursbokning
  • Utskick
  • Kundprospekts
  • Snabborder
  • Kalendersynkning (Microsoft Exchange och Google Kalender)
  • Integrera Microsoft Outlook via Pyramid CRM Connect

Få inspiration från kunder som använder CRM/Säljstöd!

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

CTI – telefonikoppling

– koppla flexibla telefonifunktioner till Pyramid.

E-handel

– Koppla en lättadministrerad e-handel till din Pyramid.

E-kundtjänst

– god kundservice, dygnet runt.

E-säljare Pyramid

– Försäljning i snygg och överskådlig app.

Företags-upplysning

– gör kreditupplysningar från Pyramid.

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

Reklamation

– Hantera reklamationsärenden smidigt för bra kundrelation.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka