Robota

Med Pyramid på webben är systemet alltid tillgängligt för att kunna göra affärer.

Margaret Tham – Ekonomichef, Lars Petterson – IT-koordinator

Robota är ett agentur- och grossistföretag med kvalitetsprodukter inom värme, vatten och avlopp. Med funktioner som lager, ekonomi, inköp, order, föll valet på det lättanvända affärssystemet Pyramid år 2008.

Margaret Tham, Ekonomichef och Lars Petterson, IT-koordinator tycker att det bästa med Pyramid är tillgängligheten till information och data. ”Så himla lätt att söka fram data och få ut det i excel, eller bara titta på det i Pyramid via studior.” säger Margaret. Lars tillägger: ”Studiorna är mina kompisar. Det är skönt att ha en sparad körning när man jobbar med någonting som saknas eller ska ändras. I excel är risken att man missar. Realtidsdata är säkrare. Där är Pyramids studior och tickers oerhört bra hjälpmedel.”

”Med Pyramid på webben är systemet alltid tillgängligt för att kunna göra affärer. Det är i princip bara att koppla upp sig, man behöver inte ens åtkomst till den egna servern.” säger Lars.

För Margaret som ekonom är rutin 8095 Redovisningscentralen väldigt värdefull. ”Jag har lätt överskådlighet över balans/resultat, kan hoppa mellan perioder och gå ner på kontonivå. Underlagen ser jag via aktivitetscentralen och jag kan i detalj se vad som stod på bokföringsordern. För att få in information till CRM är kopplingen från Outlook till Pyramid väldigt bra”, säger Margaret. ”Man kan flytta över mejlkonversationer och bifogade dokument direkt in i Pyramids CRM.”

Både Margaret och Lars tycker att Pyramid funkar jättebra för Robota. ”Vi har allt vi vet att vi behöver och det fungerar. Vi får stöd både från KR System och Vitec Unikum när vi ställer olika frågor. Det är väldigt lite användarstök i Pyramid och sällan någon av våra användare som stöter på patrull. Pyramid är stabilt. Ofta är det något annat som ligger bakom problemet, inte systemet.”

Närmast på tur står Access Link/ODBC-koppling som ska hjälpa till att hämta ut data för jämförelser. Därefter uppgradering till Pyramid 4.15 för att ännu lättare strukturera, att dra och släppa bilder rakt in i systemet och inte behöva skriva ut journaler. Men först ska de utvärdera vad versionen innebär för deras e-handel, så de kan planera för eventuella designändringar.

Företagsfakta

Robota är ett agentur- och grossistföretag och erbjuder kvalitetsprodukter inom värme, vatten och avlopp, med både färdiga och skräddarsydda lösningar. Sedan 2006 ingår Robota AB i teknikhandels-bolaget Indutrade AB som är noterat på Stockholmsbörsen.

Antal anställda: 13 st.

Omsättning: 55 MSEK.

Få inspiration från moduler som Robota använder!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka