Fakturering

Fakturera hur du vill när du vill

Pyramid Business Studio är affärssystemet som ger alltid mycket för pengarna. Inte minst när det gäller olika möjligheter. Med basmodulen Fakturering kan du erbjuda dina kunder den fakturering som passar dem och ditt företag bäst. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Basmodulen Fakturering

Fakturering

Bestäm själv hur faktureringen ska hanteras med basmodulen Fakturering. Samlingsfakturera, förskottsfakturera, använd acontoplaner eller kontrakt/avtalsfakturera. Fakturaattest låter dig avgöra när en rapportering ska faktureras och Rot-/Rutavdrag hanteras givetvis.

Reskontra

Såklart vill du också ha enkel hantering av reskontran. Pyramid Fakturering levererar. Hantera inbetalningar, krav och räntefakturering snabbt och lätt. Smarta funktioner sparar tid vid avstämningar, och om bokföring och reskontra inte stämmer hittar Pyramid snabbt lösningen. Likviditetsprognos och åldersanalys ger dig kontroll verksamheten.

Funktioner: Fakturering

 • Samlingsfakturering
 • Förskottsfakturering
 • Acontoplaner
 • Fakturering av enstaka fakturor
 • Periodisk kontraktsfakturering
 • Avtalsfakturering
 • Rot-/Rutavdrag
 • Attestflöden

Funktioner: Reskontra

 • Inbetalningar
 • Krav och räntefakturering
 • Utskrift av reskontran. Val av tillfälle och avstämningsdatum
 • Felsökningsmöjligheter vid avvikelser bokföring mot reskontra
 • Likviditetsprognos
 • Åldersanalys

Produktblad

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

CRM/Säljstöd

– heltäckande verksamhetsstöd.

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

Importrutiner

– importera från externa system till Pyramid.

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka