Materialplanering

Grunden vid hantering av tillverkningsorder och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer.

Med basmodulen Materialplanering har du grunden för att hantera tillverkningsorder och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer. MPS används för att hantera planering och beläggning av resurser. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Basmodulen Materialplanering

Materialplanering

Med Pyramids basmodul Materialplanering (MPL) bygger du produktstrukturer som innehåller material, halvfabrikat och operationer. Välj att arbeta med material och operationer i flera nivåer och skapa förkalkyler med olika påslag för material och operationer.

Dina produkter registrerar du i tillverkningsorder, exempelvis med automatik från en kundorder eller en behovsanalys. I Materialplanering kan du priskalkylera, göra prognoser, leveransplaner och skriva ut dokument såsom arbetskort, pallflaggor och ritningar samt hantera kassation. Du kan rapportera manuellt, automatiskt eller blandat och beräkna värde med hjälp av PIA (Produkter I Arbete). Givetvis finns möjlighet att efterkalkylera och byta ingående delar.

För planering och beläggning av resurser vid tillverkning används Pyramids modul MPS.

MPS

Vid tillverkning av produkterna behövs planering och beläggning av resurser. Det hanterar du i Pyramids modul MPS. Operationer och resursgrupper hjälper dig med planeringen och visar grafiskt upp kapacitet och beläggning över tid. För operationsplanering finns resurser, gantt-schema, kötider, kapacitetstak, och överlappning. Personal på plats i verkstaden kan rapportera via körplanen i Pyramid.

Funktioner:

 • Produkter/strukturer (material och operationer)
 • Halvfabrikat
 • Förkalkyl
 • Kundorder kan skapa tillverkningsorder
 • Inköp skapas från behovsanalys eller från tillverkningsorder
 • Prognoshantering
 • Leveransplaner
 • Körplan med operationsstämpling
 • Dokument (t.ex. arbetskort, pallflaggor, ritningar)
 • Operationsplanering (resurser, gantt-schema, kötider)
 • Legoarbeten (extern tillverkning) med koppling mot leverantörsfaktura
 • Rapportering (manuell/automatisk/blandat)
 • Kassationsrapportering
 • PIA (Produkter i arbete)
 • Efterkalkyl (uppdatera produkterna)
 • Ingår i-analys (byt ingående delar)

Produktblad

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

CRM/Säljstöd

– heltäckande verksamhetsstöd.

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

Flerlager

– Filialer på olika orter? Då hjälper flerlager till att hålla reda på dina lagersaldon.

Importrutiner

– importera från externa system till Pyramid.

Koppling TA-system

– Följ dina transportuppdrag.

Lagerplatser /Batch

– hjälper dig lagra flera artiklar på en lagerplats och förvara en artikel på flera lagerplatser samt spåra varor med batchinformation.

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

PDA Lager

– ingår i PDA Solutions. Effektiviserar arbetet med ditt produktsortiment.

PDA Tillverkning

– ingår i PDA Solutions. Effektiviserar arbetet med materialuttag till dina tillverkningsorder.

Produkt-konfiguratorn

– skapa regler och villkor för konfigurering.

Serienummer /Serviceorder

– spårbarhet på individen och på servicearbete på respektive serienummer.

Tidrapportering

– Det ska var enkelt att redovisa tid!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka