QPG

”Pyramid är prisvärt och täcker våra behov”

Anders Eloff- Arkitekt på QPG

QPG är ett arkitektföretag som skapar ändamålsenlig, särpräglad och tidlös arkitektur för många brukare. Företaget bildades 1999 och har idag 18 anställda.

När QPG införde Pyramid i verksamheten använde de till en början bara tidrapportering och fakturering men det har utvecklats med åren tillsammans med KR System. Med Pyramid har de förenklat de administrativa processerna och fått mer kontroll på sina projekt. Projekten budgeteras och följs upp på ett enkelt sätt. För ekonomifunktionen har det bland annat inneburit elektroniskt attestflöde av leverantörsfakturor samt orderpåföring för att koppla leverantörsfakturor med tillhörande projekt.

Anders berättar att Pyramid är flexibelt och lätt att administrera då det är enkelt att styra vem som har tillgång till de delar av Pyramid som behövs för ekonomistyrning och uppföljning och vilka som endast behöver tillgång till tidrapportering. Där räcker det med personliga licenser vilket gör det enkelt att lägga till nya användare.

”Pyramids funktioner blickar framåt och täcker mer än våra nuvarande behov” säger Anders.

QPG logo
Företagsfakta

QPG är ett arkitektföretag som skapar ändamålsenlig, särpräglad och tidlös arkitektur för många brukare. Företaget bildades 1999 och har idag 18 anställda.

QPG verksamhet

Få inspiration från moduler som QPG använder!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka

MIMAB logo