Klimatbyrån AB

”En fördel att utvecklarna var lokalt förankrade!”

Ronnie Nilsson – Labb/IT

Klimatbyrån har använt Pyramid sedan 1999. Vi bedömde att Pyramid kunde passa vår verksamhet med utgång från vår storlek och affärssystemets anpassningsmöjligheter. Vi tyckte också att det var en fördel att utvecklarna var lokalt förankrade.

Tanken med Pyramid var att samla allt i ett system där vi kan följa arbetsflödet från inköp och offert till lagerhantering, utleverans och fakturering, fortsätter Ronnie.

En lösning som fungerar bättre än förväntat är vår e-handel, detta trots att vi är en ren B2B-aktör och att vi egentligen aldrig försökt nischa oss som e-handelsaktör även efter att e-handel inom B2B börjat bli mer vedertaget.

Vi känner att vi kommer långt med Pyramids standardfunktioner. Kombinerar man detta med de kompletterande anpassningar vi investerat i för vår verksamhet, löser det en hel del av vardagsproblematiken. Vi har t ex en anpassning från KR System, som håller koll på disponibelt saldo vid angiven önskad leveransvecka åt våra säljare. När disponibelt är för lågt föreslås en ny vecka. Därigenom kan inte säljarna lägga ordrar på artiklar som är reserverade och behöver inte längre gå in i rutinen Behov och planering, för att leta upp rätt vecka.

Med KR Systems anpassning Plockstudio, kan våra anställda på lagret låsa en order för plock. De behöver då inte hantera hela ordern i samma arbetsmoment utan bara den aktuella delleveransen.

Klimatbyrån Logo
Företagsfakta

KB Klimatbyrån AB har levererat utrustning för ventilation i Sverige sedan 1977. Huvudkontor med sälj, utveckling, administration och centrallager ligger i Malmö. Säljkontor finns även i Helsingborg, Göteborg, Växjö och Stockholm. I utlandet säljs våra produkter av danska Netavent och i resten av Europa av vårt ungerska systerbolag Airvent i Kecskemét där även tillverkning sker.
Omsättning: ca 117 mkr
Antal anställda: 40st

Verksamhet Klimatbyrån

Få inspiration från moduler som Klimatbyrån AB använder!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka