Redovisning

Fakturera hur du vill när du vill

Med basmodulen Redovisning sparar du tid och får på ett överskådligt sätt snabbt fram den information som önskas för din verksamhet. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Basmodulen Redovisning

Redovisning

I Pyramids modul Redovisning har du koll på din bokföring och verksamhetens ekonomi. Du kan självklart hantera såväl brutet som förlängt räkenskapsår och smidigt göra bokslut. Använd baskontoplan eller din egen kontoplan. Utöver objekt, avdelning finns möjlighet till ytterligare kontodimensioner. Affärssystemets hantering av preliminärverifikat, konteringsmallar och automatverifikat hjälper dig att arbeta effektivt och enkelt med din bokföring. Bestäm själv hur du vill budgetera, dvs. med eller utan bestämda perioder, årsbundet eller över flera år. Du kan även göra automatisk reskontraavstämning och valutakontroll och exportera en SIE-fil till revisorn.

Koncernredovisning, inventarier, periodisering av verifikat, med mera

Pyramids smarta sökverktyg hjälper dig att analysera företagets ekonomi och göra en grafisk presentation av resultatet. Affärssystemets redovisning kan kompletteras med moduler som Redovisning Plus (med nyckeltal och periodisering av verifikat), Inventarier, Import bokföring och Koncernredovisning.

Funktioner:

  • Standard Bas eller EU Baskontoplan eller företagets egen kontoplan
  • SIE 1-4 exportfil
  • Konteringsmallar och automatverifikat
  • Valutahantering och valutakontroll
  • Automatisk reskontraavstämning

Produktblad

Få inspiration från kunder som använder Redovisning!

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

CRM/Säljstöd

– heltäckande verksamhetsstöd.

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

Import Bokföring

– Läs in bokföringsdata.

Inventarier

– håll reda på företagets inventarier och gör avskrivningar.

Koncern-redovisning

– Pyramid i din mobil!

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

Redovisning PLUS

– ytterligare 7 kontodimensioner.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka