Redovisning

Enkel och arbetsbesparande redovisning sparar tid

Med basmodulen Redovisning sparar du tid och får på ett överskådligt sätt snabbt fram den information som önskas för din verksamhet, från kontonivå ända ner till verifikation. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Basmodulen Redovisning

Redovisning

I Pyramids modul Redovisning har du koll på din bokföring och verksamhetens ekonomi. Hantera såväl brutet som förlängt räkenskapsår och gör bokslut, enkelt och smidigt. Du kan använda baskontoplan eller din egen kontoplan. Utöver objekt, avdelning finns möjlighet till ytterligare kontodimensioner. Affärssystemets hantering av preliminärverifikat, konteringsmallar och automatverifikat hjälper dig att arbeta effektivt och enkelt med din bokföring. Bestäm själv hur du vill budgetera, dvs. med eller utan bestämda perioder, årsbundet eller över flera år. Du kan även göra automatisk reskontraavstämning och valutakontroll och exportera en SIE-fil till revisorn.

Redovisningscentralen

Med Pyramids redovisningsfunktioner samlade via en central får du en riktigt bra överblick över detaljer. Du når rutiner för saldoinspektion, skattedeklaration, verifikatregistrering, export av redovisning, bokföringsår, budget och konto. Du kan gå djupt ner bland data och transaktioner, se fakturor och smidigt hämta ut data från olika nivåer till kalkylblad.

Koncernredovisning, inventarier, periodisering av verifikat, med mera

Pyramids smarta sökverktyg hjälper dig att analysera företagets ekonomi och göra en grafisk presentation av resultatet. Affärssystemets redovisning kan kompletteras med moduler som Redovisning Plus (med nyckeltal och periodisering av verifikat), Inventarier, Import bokföring och Koncernredovisning. Med Projektmodulen blir även funktion för successiv vinstavräkning tillgänglig.

Funktioner:

  • Standard Bas eller EU Baskontoplan eller företagets egen kontoplan
  • SIE 1-4 exportfil
  • Konteringsmallar och automatverifikat
  • Valutahantering och valutakontroll
  • Automatisk reskontraavstämning
  • Momsredovisning

Produktblad

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

CRM/Säljstöd

– heltäckande verksamhetsstöd.

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

Import Bokföring

– Läs in bokföringsdata.

Inventarier

– håll reda på företagets inventarier och gör avskrivningar.

Koncern-redovisning

– Pyramid i din mobil!

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

Redovisning PLUS

– ytterligare 7 kontodimensioner.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka