Afriso EMA

”Pyramid fungerar för alla funktioner på företaget.”

Jörgen Schöld – Säljare, Afriso Ema AB

Afriso EMA började använda Pyramid Business Studio 2004 med det övergripande kravet att det skulle vara ett lättarbetat affärssystem. ”Pyramid fungerar för alla funktioner på företaget. Har man lärt sig en rutin eller modul så är det enkelt att ta sig an andra. Det är anpassningsbart utifrån varje användare,” säger Jörgen Schöld, säljare på Afriso.

”Jag gillar att man kan söka och gallra ut i studior, alltså att du kan dubbelsortera i sökresultat och presentera på olika sätt beroende på vilken information som är viktigast för stunden.” Vi har ju haft Pyramid ett tag, så steget upp till fyran innebär modernisering och förenklingar. Det var lite trögt i början som det ofta är med något nytt, men man lär sig fort och känner igen sig i funktionalitet i de olika rutinerna. Det gör att det blir enklare för varje gång. Pyramid 4 är en bättre version, eftersom det kan anpassas mer för varje individ. Det hjälper oss i målet att bli bättre och smidigare i det vi redan har.

På frågan ”Vad upplever ni är det bästa med Pyramid?” svarar Jörgen, ”Det är bra att man har en support i Unikum och dessutom specialsupport i KR System där man kan få hjälp med att arbeta fram specifika listor eller moduler.

Det brukar vara enkelt att få tag i KR System och de har alltid trevlig och kunnig personal. Vi upplevde att uppgraderingen till Pyramid 4 sköttes väldigt bra, med bra genomgång innan vi bytte.

Afriso Ema logo
Företagsfakta

Afriso har under 45 års tid utvecklat lösningar för säker hantering av explosiva och giftiga produkter. Vårt arbete har hela tiden haft mottot “För renare luft, jord och vatten” som ledstjärna. Vi utvecklar och marknadsför produkter och lösningar inom områdena Nivåövervakning, Värmekontroll, Gasövervakning samt Tryck & Temperaturmätning. Vår målsättning är att erbjuda kunden hjälp att spara pengar, uppfylla lagar och regler samt bidra till en bättre miljö och säkrare arbetsplatser.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka

Luftmiljögruppen logo