Afriso Ema

“Med pyramid har vi fått ett stabilt system med en tillverkningsmodul som är tillräckligt lättarbetad även för mindre företag”

Jonas Ericson Nihlstorp – VD, Afriso Ema AB

Afriso använder idag Pyramid fullt ut på huvudkontoret, både tillverkning, order/lager/inköp, redovisning och serviceorder. MPL-modulen används för att ta kontroll över och effektivisera artikelflödet gentemot externa legotillverkare. Man har nyligen driftsatt kundvårdsmodulen och säljarna kan därför arbeta på resande fot i mobile office och på lokalkontoret i Växjö arbetar säljare online via Internet.

Afriso Ema logo
Företagsfakta

Afriso Ema AB utarbetar lösningar för säker hantering av explosiva och giftiga produkter. Produkt-områden är, nivåövervakning, värme-kontroll, gasövervakning, tryck och temperatur. Kunderna finns inom industri, försvar, kommun och stat.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka

Musikanten i Umeå - logoAudiovision logo