Projekt

Få kontroll över dina projekt, allt från offert till resultat

Med basmodulen Projekt får du detaljerad information eller en snabb överblick över projektet. Det är enkelt, alla kostnader och intäkter finns samlade på ett och samma ställe. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Basmodulen Projekt

Projekt

Få kontroll över företagets projekt med Pyramids Projektmodul. Här kan du arbeta med projekt i form av Löpande, Fast pris, Anbud, Takpris och Interna. Dessutom kan du dela in i dem huvudprojekt och underprojekt och även göra projektinköp.

Rapportering

För uppgifter som behöver justeras finns ändring- och tilläggsarbeten (ÄTA) och såklart kan du göra uppföljning av pågående arbeten. Material, tid, husarbete (ROT- och RUT-arbete) och andra kostnader rapporterar du på ett smidigt sätt mot projektet. För delfakturering använder du acontoplaner och med fakturaattest styr du vad som ska faktureras.

Funktioner:

  • Hantering av anbud, löpande arbete, kontrakt, interna projekt
  • Hantering av ändring- och tilläggsarbeten (ÄTA)
  • Uppföljning av pågående arbeten
  • Rapportering av material, tid och kostnader
  • Projektstruktur med huvudprojekt och underprojekt
  • Projektinköp
  • Husarbete (ROT- och RUT-arbete)

Produktblad

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

CRM/Säljstöd

– heltäckande verksamhetsstöd.

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

Importrutiner

– importera från externa system till Pyramid.

Mobil arbetsorder

– rapportera tid samt material i mobilen och få översikt över bokningsläget.

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

Prisinläsning

– läs in artiklar, avtalspriser och prislistor till ett sidoregister, alternativ direkt in i Pyramid.

Serienummer /Serviceorder

– spårbarhet på individen och på servicearbete på respektive serienummer.

Tidrapportering

– Det ska var enkelt att redovisa tid!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka