MLT Maskin och Laserteknik AB

”Pyramid har hjälpt oss ta nästa kliv att utveckla vår verksamhet”

Magnus Wester – Ekonomiansvarig

År 2017 hjälpte KR System oss att införa Pyramid i vår verksamhet. Vi hade många olika system och gjorde mycket dubbelarbete.

”Pyramid har hjälpt oss ta nästa kliv att utveckla vår verksamhet, få större helhetskontroll och skapa effektivare flöden. Jag anser att vi enbart har skrapat lite på ytan i Pyramid”, säger Magnus. Nästa steg är att skapa medvetenhet och sprida kunskap inom hela organisationen så att arbetsflödena blir bättre och effektivare för företagen som helhet.”

”Vi anser att Pyramid täcker alla våra affärsprocesser, men vi kan samtidigt ge exempel på när KR System visat att de kan skruva på systemet med sina programmeringskunskaper. Ett sådant är rutinerna kring kvittohantering och utlägg kopplade mot projekt”, berättar Magnus. Vi har servicetekniker runtom i Sverige med behov av att rapportera utlägg i telefonen. Utlägget kommer in digitalt som en orderpåförd och registrerad leverantörsfaktura med rätt attestflöde. Nu slipper vi pappershanteringen och vi behöver dessutom inte vänta till lönen för att få betalt för våra utlägg.

”Jag tycker KR System, ända från början, visat en tro på att Pyramid kommer passa våra företag. Längs vägens gång har KR System stöttat oss i arbetet att gå djupare in i användandet av affärssystemet,” avslutar Magnus.

Företagsfakta

MLT har branschledande kompetens inom industriell mätteknik. De erbjuder applikationsoberoende tjänster och innovativa produkter för att underhålla och effektivisera kunders processer.
Omsättning: ca 65 miljoner.
Antal anställda: 25 st.

Få inspiration från moduler som MLT Maskin och Laserteknik AB använder!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka