Calectro AB

”Pyramid är lagom stort, uppdateras löpande och har en bra support!”

Patric Nordström – Ekonomichef

Calectro införde Pyramid i sin verksamhet i mitten av 90-talet. Kravet var att systemet skulle ha en bra hantering av orderflöde och vara väl integrerat med lager och tillverkning

”I och med att det är ett så integrerat system är det enkelt att följa upp transaktioner och få ut viktiga rapporter.”

Calectro använder många delar av systemet som order/lager/inköp och hela redovisningsdelen, berättar Patric. De använder även CRM, tillverkningsmodulen och e-handeln och har nu senast implementerat och anpassat reklamationsmodulen som Patric hoppas kommer förenkla flödet, rapportering och statistik.

”Vi känner att vi har hittat rätt. Pyramid passar oss för det är lagom stort, uppdateras löpande och har en bra support.”

Patric berättar att de mest använder systemets standardinställningar och i jämförelse med andra system som han jobbat i genom åren är just möjligheterna med standardinställningarna Pyramids styrka. Man kommer snabbt igång och de få anpassningar som behöver göras går till stor del att göra själv.

Patric avslutar med att säga att han tycker KR System har kompetenta medarbetare och det är väldigt bra att de oftast får support av en konsult som känner företaget.

Calectro logo
Företagsfakta

Calectro AB utvecklar och säljer produkter för Styr och Reglermarknaden och grundades 1969. Företaget ligger i Göteborg och är representerat i stora delar av världen. Deras filosofi är att sätta kunden i centrum. Den mest kända av deras produkter är den röda Uniguard enrörs rökdetektorn för ventilationskanaler, som idag används av flertalet aktörer inom styr- och reglerbranschen i Sverige och Europa.

Calectro verksamhet

Få inspiration från moduler som Calectro AB använder!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka

TRETAB logoSotning och Ventilation logo