Order/Lager/Inköp

Heltäckande orderflöde som både är funktionsrikt men samtidigt erbjuder enkla flöden

Med basmodulen Order/Lager/Inköp är det enkelt att lägga en order i Pyramid utan att för den skull göra avkall på funktionaliteten. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Basmodulen Order/Lager/Inköp

Order/Lager/Inköp

Pyramids modul Order/Lager/Inköp har heltäckande men samtidigt enkla flöden för att registrera order och inköp. Prissättning och rabatthantering är flexibelt, med prisavtal, prislistor och kampanjer som kopplas till kunden. Efter orderläggning hålls både kund och kollegor uppdaterade om beräknad leverans genom avisering av leveransinformation via sms eller e-post. Lagret kan du fylla på direkt vid orderregistrering genom att göra inköpsanmodan.

Leveranssäkerhet och inventering

Behovsanalysen ger dig överblick över artiklarna på lagret. Med leveransplaner och prognoser vet du när du ska fylla på ditt lager och du säkerställer samtidigt att kunden får rätt leverans i rätt tid. Såklart hanterar Pyramid även trepartshandel och intrastat. Inventering gör du traditionellt eller flytande och du kan komplettera med moduler för handdatorstyrd inventering. Det finns även moduler med individmärkning/serienummermärkta varor, lagerplatser och flera fysiska lager, samt koppling till TA-system för enklare leverans.

Se vår film om lageroptimering och ABC-klassificering

Funktioner:

 • Slutkundspris (prisavtal, prislistor, kampanjer)
 • Inköpsplanering
 • Avisering – via sms eller e-post
 • Behovsanalys och varupåfyllnad
 • Leveranssäkerhet
 • Leveransplaner och prognoser
 • Inventering
 • Intrastat
 • Trepartshandel
 • Flera fysiska lager
 • Lagerplatser och Batch-hantering
 • Koppling till TA-system
 • Serienummer/Individmärkning

Produktblad

I filmen får du en snabb överblick över funktionaliteten och möjligheterna med ABC-klassificering.  Se vilka artiklar som står för mest omsättning och förbrukning på ditt lager. Funktionen underlättar för inköpare och säljare.

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

CRM/Säljstöd

– heltäckande verksamhetsstöd.

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

E-säljare Kund

– förenklar orderhanteringen.

E-säljare Pyramid

– Försäljning i snygg och överskådlig app.

Flerlager

– Filialer på olika orter? Då hjälper flerlager till att hålla reda på dina lagersaldon.

Importrutiner

– importera från externa system till Pyramid.

Koppling TA-system

– Följ dina transportuppdrag.

Lagerplatser /Batch

– hjälper dig lagra flera artiklar på en lagerplats och förvara en artikel på flera lagerplatser samt spåra varor med batchinformation.

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

PDA Lager

– ingår i PDA Solutions. Effektiviserar arbetet med ditt produktsortiment.

Produkt­­-konfiguratorn

– skapa regler och villkor för konfigurering.

Reklamation

– Hantera reklamationsärenden smidigt för bra kundrelation.

Serienummer /Serviceorder

– spårbarhet på individen och på servicearbete på respektive serienummer.

Valutaorder

– hantera försäljning i utländsk valuta och valutaklausuler.

Variantartiklar

– ger överblick över dina grundartiklar och alla deras variationer.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka