Frågor & svar

Här får du veta mer om affärssystemet Pyramid Business Studio, branscher och kringutrustning.

Sidan är under uppbyggnad.

Vi besvarar några av de frågor som våra kunder ställt och som vi tror kan vara av intresse även för dig.

När det gäller affärssystemet är bästa skyddet framförhållning, årliga säkerhetstest och en medvetenhet hos personalen.
Här är en kort checklista att följa:

 • förvara företagets backup säkert
 • testkör backupen regelbundet
 • aktivera skyddad databas i pyramid
 • skaffa ett bra antivirusprogram och håll det uppdaterat
 • gör en plan för återläsning av backup
 • kör windows update regelbundet
 • gör medarbetarna medvetna om säkerhetsrisker

Läs mer här: 7 tips för trygg drift av affärssystemet Pyramid – KR System

 

Standard spårbarhet i Pyramid Business Studio och Pyramids modul Lagerplats/batch, kombinerat med några få kundspecifika lösningar, uppfyller höga krav på validering eller ISO-certifiering från exempelvis medicinska standarder eller en reglerad bransch med krav på spårbarhet.

Vill du få exempel på hur det kan gå till?
Läs vårt reportage om Cellcomb.

Ja! Det fungerar finfint med Pyramids integrerade e-handel!
Här kan du läsa mer om modulen och även testa i en demomiljö.

Dessutom kan du använda integrationer med exempelvis Askås och Svensk Webbhandel för att nämna några av våra samarbetspartners. Vi har flera kunder som använder sig av olika lösningar för e-handel med affärssystemet. Det finns även kunder som använder både Pyramids e-handel parallellt med en integrerad e-handel, till olika delar av sin verksamhet för att stödja försäljning både till privatkunder och till sina återförsäljare.

Läs exempelvis om Abacus Sportswear AB som använder både Pyramid i sin dagliga verksamhet och har en integration mot Askås e-handel.
Ett annat exempel är Berlex som använder sig av Svensk Webbhandels plattform.

Fundera en gång till.

Vad är det som gör att du upplever systemet som gammalt?

 • Har det kanske inte funnits tid för att hänga med vid uppdateringar till nya versioner eller att installera senaste servicepack?
 • Har verksamheten vuxit utan att arbetsprocesserna har hängt med i svängarna?
 • Använder ni samma flöden trots att omvärlden har förändrats, när det gäller exempelvis digitalisering och hållbarhetskrav.

Känner du igen dig i att din verksamhet inte haft tid och möjlighet att hålla sig uppdaterad på alla nyheter som kommit i det befintliga affärssystemet?

Som användare är det lätt att fastna i gamla flöden och strukturer ”för att det är så man alltid jobbat”. Då är det vanligt att tänka att det kanske vore bättre att byta system.

Vi tror att det ofta blir mer kostnadseffektivt att stanna kvar i det befintliga systemet och se över flöden och strukturer. Det finns flera fördelar, som att några av verksamhetens användare kan bli superusers genom kompetensutveckling istället för att behöva lära helt nytt, att integrationer kan förenkla och komplettera den befintliga arbetsprocessen och att det är ett gyllene tillfälle att rensa upp bland gammal data.

Läs gärna våra reportage om Hans K samt Thagekoncernen där vi berättar om hur vi ökade kundnyttan i deras befintliga installationer.

Så vad är svaret på din fråga?
Fundera över om ditt företag skulle ha nytta av att få hjälp att göra en nulägesanalys där ni ser över er framtida strategi.
I en analys ser ni om det är affärssystemet som inte kan uppfylla de kriterier som verksamheten behöver, eller om det bara krävs omstrukturering av era flöden. Genom att kontakta en av våra verksamhetskonsulter hjälper vi er att hitta nya arbetsprocesser i Pyramid Business Studio, samtidigt som vi städar bort gamla flöden och lösningar och bokar in utbildning för att kompetensutveckla medarbetarna och visa ny funktionalitet.

Kontakta din favoritkonsult eller våra säljare idag för att boka in tid för en analys.

För dig som letar efter en checklista för bokslut och nytt bokföringsår i Pyramid Business Studio, har vi samlat svar på vår webbsida.

Där kan du läsa vad du behöver tänka på när det gäller reskontra i det löpande arbetet, samt inventering, lagervärde, inventarier och avskrivningar, balansräkning och periodiseringar vid bokslut.

 

Såklart många faktorer tillsammans. Här har vi valt ut några stycken viktiga punkter.

 1. En förstudie om behov i verksamheten
  Ta en ordentlig titt på vad som behövs i verksamheten inom en tidshorisont av 5-10 år. Gör en förteckning (kravspecifikation) och fundera över avgränsningar.
 2. Planering av resurser för projektet
  Projekt kräver personal som har tid och kunskap, såväl från din egen verksamhet som från leverantören.
 3. Täta avstämningsmöten
  Genom att regelbundet ha avstämnings-/styrgruppsmöten med rätt personer, styrs projektet stadigt mot målet.
 4. Tydlighet
  Be leverantören ta fram en agenda med frågeställningar och mål med kommande veckors arbete.
 5.  Trygghet
  När du känner trygghet med den andra parten blir jobbet både roligare och enklare att utföra.

Läs mer detaljerade svar i 5 tips för en lyckad installation av nytt affärssystem

Du som använder Pyramid Business Studio har tillgång till Pyramids manualer och användarguider direkt i affärssystemet.
I Pyramid 4 finns hamburgermenyn längst upp till höger. Klicka på den och välj menyn Hjälp.
Därunder finns flera val, bland annat:

 • Pyramid hjälp
  Här hittar du F1-hjälp,dvs användarmanualer för samtliga moduler i Pyramid – även de moduler du inte använder. Att kunna läsa om alla moduler ger dig möjlighet att hitta information om andra moduler som du kanske behöver när verksamheten utvecklas.
  I Pyramids F1-Hjälp kan du även söka i samtliga PDF-filer och hitta avsnitt, om du inte vet vilken modul din fråga berör.
 • Artiklar A-Ö
  Här behöver du inloggningsuppgifter till Vitec Unikums kundservicesidor. Dokumenten här innehåller allt från checklistor till längre manualer med flödesbeskrivningar eller tips vid felsökning.
  Systemleverantören Vitec Unikum datasystem ab kan ge dig inloggningsuppgifter till deras kundservicesidor. Skicka ett e-postmeddelande till: leverans.unikum@vitecsoftwaregroup.com
 • Installationsmeny
  Här finns versionsblad som beskriver nyheterna i olika versioner av affärssystemet Pyramid Business Studio, samt installationsanvisningar och annan viktig information.

Ett affärssystem hjälper dig att få kontroll över hela din verksamhet och gör att du kan fokusera på din verksamhet istället för administration.

Om du tidigare haft olika system för olika funktioner till din verksamhet, får du med ett affärssystem en integrerad helhet. Pyramid Business Studio är ett sådant affärssystem.
Pyramid är ett användarvänligt system, enkelt att arbeta i och att kunna anpassa till din verksamheter genom kundspecifika lösningar. Det kan kompletteras med fler moduler och med integrationer och ger dig möjlighet att växa vidare i samma affärssystem.
Med allt samlat i ett system har du en fast kontakt för support. För Pyramid finns möjlighet att ha serviceavtal med Vitec Unikums support och supportavtal för kundspecifika lösningar hos din Pyramidkonsult KR System.

Det ger dig helt enkelt bättre kontroll. Så tänk strategiskt, så får du mer tid till din dagliga verksamhet samtidigt som du sover bättre om natten.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka