Henda Bygg AB

”Överskådligheten är det bästa med Pyramid”

Jeanette Jonsson – Ekonomichef

Henda förberedde övergång till Pyramid Business Studio under 2018 och gick i skarp drift 1 januari 2019. Kravet på det nya affärssystemet var att det skulle vara enkelt och överskådligt att arbeta i. Det skulle även gå att länka ihop med externa branschspecifika system. På frågan om de har valt rätt system, svarar Jeanette Jonsson på Henda, ”Absolut. Med Pyramids flexibilitet, centraler och studior, så har vi nu full kontroll på våra pågående arbeten, lyftplaner och olika kostnadsställen.”

En fördel med arbetsflödena i Pyramid är bland annat att faktureringsrutinerna har snabbats upp. Likaså flödet av leverantörsfakturor, som har automatiserats och går på attestrundor per automatik. Tidigare hade vi mycket manuell hantering mellan de olika systemen. ”I Pyramid kan vi enkelt komma åt olika funktioner, från ett och samma ställe i Pyramid. Överskådligheten är det bästa med Pyramid,” säger Jeanette.

KR System är mycket lyhörda som återförsäljare och kommer med förslag på hur vi kan jobba effektivare. De återkopplar snabbt och löser våra eventuella problem på ett professionellt sätt. Framöver kommer vi att utveckla vår CRM och nyttja systemet fullt ut. All arkivering kommer att ske i Pyramid, i enlighet med gällande lag om GDPR.

Läs också InExchanges reportage om hur deras fakturatjänst hjälper Henda Bygg att spara ett par timmars arbete varje dag.

Företagsfakta

Henda Bygg AB bildades 1995. Vi är en trygg leverantör som med hög energi, stor entusiasm och stort engagemang tar sig an byggjobben i Skåne.

Få inspiration från moduler som Henda Bygg AB använder!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka