Uppgradering till Pyramid 4 – Afriso tog klivet in i nästa generation av Pyramid

Ta klivet in i nästa generation av Pyramid

KR Systems kunder vill följa med i utvecklingen och ta del av den nya verktygslåda som Pyramid 4 innebär. Uppgradering av affärssystemet, från Pyramid 3 till den nya versionen Pyramid 4 är därför en vanlig beställning som KR System får av sina kunder just nu.

Afriso EMA är en av dem som nu tagit klivet in i Pyramid 4-generationen. KR System och Afriso har haft ett nära samarbete under många år och efter att Afrisos säljare Jörgen Schöld besökt våra frukostseminarier om Pyramid 4 och haft en dialog med KR System om uppgradering, drogs projektet igång 2019. Nyheter och flöden i den nya versionen gicks igenom och med hjälp av tydliga och enkla utbildningspass lärde sig de anställda den nya versionen. När dagen för konvertering kom, var alla trygga med och införstådda i det nya arbetssättet i Pyramid 4 och redo att flytta över till den nya plattformen.

I detta reportage kan du läsa om hur KR System gör en uppgradering av affärssystemet Pyramid Business Studio hos kund.

Jörgen Schöld, Säljare på Afriso Ema tog hjälp av KR Systems verksamhetskonsulter i Malmö, Markus Ehnberg och Malin Carlström.

Uppgradering till Pyramid 4 – Hur går det till?

Momenten som ingår i en uppgradering utförs av olika personer och för detta krävs planering. Därför har vi  en projektledare i varje projekt, som har överblick över de olika momenten och som rapporterar till kunden om det uppstår några frågor under resans gång.

I projektmodellen för lyft till Pyramid 4 har KR System en lista med punkter som utförs hos varje kund. Det är grunden för en smidig uppgradering.

  • Anpassningar
  • Testlyft
  • Utbildning
  • Test av flöden
  • Skarpt lyft
  • Uppföljning efter lyft
Anpassningar och testlyft

Tillsammans ser vi över kundunika anpassningar i kundens system. Det är ett bra tillfälle att städa bland flöden och funktioner. Kunden går igenom listan med befintliga anpassningar och utvärderar om anpassningarna har blivit inaktuella eller har ersatts av nya funktioner i Pyramid 4. När inventeringen är klar, uppgraderar KR Systems programmerare de anpassningar som kunden behöver ha kvar i affärssystemet. Mängden arbete i detta moment varierar från kund till kund.

För testlyft skapar KR System en kopia av kundens skarpa bolag utifrån deras befintliga Pyramidversion. Kopian ligger till grund för en bra demomiljö i den nya versionen och inkluderar omskrivna anpassningar. Med hjälp av den kan kunderna logga in och testköra systemet i den nya versionen – med sin egen data. Därigenom får användarna en så verklig bild som möjligt av den nya Pyramidversionen.

Utbildning och test av flöden

Många känner igen sig i den nya versionen, men eftersom det är ny layout och viss förändrad funktionalitet, håller KR System en standardutbildning ute hos kund i kundens egna testmiljö. På utbildningen går KR systems konsult/konsulter igenom navigering och flöden i den nya versionen, samt ger en mängd nya tips och trix som gör arbetet i Pyramid betydligt trevligare för kunden. Eftersom det görs i kundens egna testmiljö blir det lättare för användarna att ta till sig informationen.

När kunden har fått utbildning, planeras det in en testperiod. Då får personalen tillfälle att testa sina egna flöden i den nya versionen. På så sätt känner de sig bekväma och trygga i systemet då det skarpa lyftet görs.

Skarpt lyft och uppföljning efter lyftet

På ett överenskommet datum stänger KR System ner kundens befintliga skarpa Pyramid och installation av den nya versionen på kundens skarpa plattform utförs. Kunden avgör om uppgraderingen måste göras på en kväll/helg, eller om det finns möjlighet med ett servicefönster hos kunden under arbetstid.

Det är inplanerat att verksamhetskonsulten som har varit med under hela projektets gång, kommer ut till kunden dagen efter lyftet. Det görs för att konsulten snabbt ska kunna vara till hands om det dyker upp frågor som användaren behöver hjälp med. Uppföljning görs löpande under några veckor efter lyftet för att kunden ska känna sig trygg.

Så tyckte Afriso om uppgraderingen till Pyramid 4

Afriso EMA började använda Pyramid Business Studio 2004 med det övergripande kravet att det skulle vara ett lättarbetat affärssystem.  Steget upp till Pyramid 4 innebär modernisering och förenklingar för oss, säger Jörgen Schöld, säljare på Afriso EMA. Pyramid 4 är en bättre version, eftersom det kan anpassas mer för varje individ. Personalen lär sig fort det nya arbetssättet i versionen, eftersom man känner igen sig i funktionaliteten i de olika rutinerna.

Jörgen Schöld har ansvarat för lyftet internt hos Afriso EMA och upplever att arbetet har flutit på bra. När det har varit några frågetecken, har vi enkelt kunnat ta kontakt med projektledaren hos KR System. Projektet har hållits ihop bra och vi har fått de svar som vi har behövt.

Efter utbildningen var KR System tillgängliga för att ge personalen den uppbackning som de kände att de behövde i samband med lyftet. Vi känner oss nöjda med att projektet är i hamn och att vi har en ny plattform att arbeta vidare i.

Det är skönt att jobba vidare med vetskapen att KR System bara är ett telefonsamtal bort för att kunna hjälpa oss vidare, säger Jörgen.

I reportaget:

Jörgen Schöld, Säljare på Afriso Ema
Markus Ehnberg, verksamhetskonsult på KR System i Malmö

Kort om Afriso Ema

Afriso har under 45 års tid utvecklat lösningar för säker hantering av explosiva och giftiga produkter. Vårt arbete har hela tiden haft mottot “För renare luft, jord och vatten” som ledstjärna. Vi utvecklar och marknadsför produkter och lösningar inom områdena Nivåövervakning, Värmekontroll, Gasövervakning samt Tryck & Temperaturmätning. Vår målsättning är att erbjuda kunden hjälp att spara pengar, uppfylla lagar och regler samt bidra till en bättre miljö och säkrare arbetsplatser.

Se hemsida http://www.afriso.se/

Se kundreferens https://krsystem.se/referenser/afriso-ema/

Afriso Ema logo

Börja skriv och tryck ENTER för att söka