Svenska Utsädesföretagens Förening (SVUF)

”I Pyramid gör vi omfattande databassökningar och hanterar redovisningsuppgifter”

Per Henriksson – Verksamhetsledare

Svenska Utsädesföretagens Förening (SVUF) har använt Pyramid sedan 2007. Behovet var att kunna hantera stora datamängder över flera år och anpassa affärssystemet efter verksamhetens behov.

”Pyramid var i full drift när jag tog över ansvaret för verksamheten,” säger Per Henriksson, Verksamhetsledare på Svenska Utsädesföretagens Förening (SVUF) ”och jag tycker att Pyramid och dess tillämpningar fungerar utmärkt och täcker vår verksamhet väl. I Pyramid gör vi omfattande databassökningar och hanterar redovisningsuppgifter. Det bästa med Pyramid är att det är ett program som är lätt att förstå – även för en IT-novis. Framför allt har det varit en fördel att systemet varit så anpassningsbart för vår något speciella verksamhet,” säger Per.

Bland annat har vi fått hjälp att integrera Pyramid med en webbsida där odlarna rapporterar om de har köpt eller odlat sitt utsäde. Om de har odlat själv, anger de också vilka sorter och hur mycket. Den här informationen går med automatik in i Pyramid och ut kommer i förekommande fall en faktura, som hamnar hos en tredje part för utskrift och utskick.

När nu även odlarkåren börjar upptäcka fördelarna med digital rapportering och redovisning, samt fördelarna med e-fakturering jämfört med traditionell pappershantering är detta områden som vi i SVUF säkert kommer att nyttja mer framöver.

KR System som återförsäljare ger snabb feedback vid frågor och funderingar – de är helt enkelt problemlösare!

Företagsfakta

Svenska Utsädesföretagens Förening, (SVUF) är en ekonomisk förening och branschorganisation för svenska utsädesföretag. Den bildades 1997 när den europeiska växtförädlarrättslagen trädde i kraft. SVUF samlar in licensavgifter för användning av egenproducerat utsäde (FSS) på uppdrag av medlemmarna. Medlemmarna består av växtförädlingsföretag, sortrepresentanter och utsädesföretag.

SVUF är medlem i European Seed Association (ESA) och International Seed Federation (ISF). SVUF arbetar för att driva medlemmarnas intressen i svensk jordbrukspolitik genom diskussioner med Jordbruksverket, LRF, SLU, Hushållningssällskapen med flera.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka

Afriso Ema logo