Tidrapportering

Pyramid modul

Planera, kontrollera och förvandla tid till pengar

Tidstämpling på terminaler eller tidrapportering i efterhand. Attestering i flera nivåer.
Det ska var enkelt att redovisa tid. Vid normal stämpling ska det räcka med Signatur, Ordernummer och Tidkod. Resten ska systemet räkna ut och rapportera. Pyramid Tid ersätter både den traditionella stämpelklockan och den pappersbaserade veckorapporteringen.

Stämplingsterminal

Via stämplingsterminaler kan närvaro- och produktionsrapportering ske direkt. Vanliga arbetsstationer används. Registrering med streckkodsläsare är vanligt, speciellt i samband med MPS produktionsrapportering.

Veckorapportering

Modulen är lämplig för tidrapportering i efterhand, där exempelvis konsulter själva registrerar sin tid. Nedlagd respektive debiterbar tid kan registreras och utrymme finns också för beskrivande text.
Resultatet är ett komplett fakturaunderlag och en rapport om korrekt närvarotid. Det går utmärkt att fakturera månadsvis även om rapportering sker veckovis. Attest/justering kan ske i upp till tre steg om så önskas; Projekt-, Avdelnings- och Löneattest.

Vem är var och när?

Bygg upp arbetsscheman med hjälp av dag- och/eller veckoscheman utformade för den en-skilde eller för en grupp. Ställ in tider och över-tidsregler som gäller för arbetsplatsen. Systemet håller reda på tre olika tidsaldon, komp-/flextid, övertid 1 och övertid 2 samt frånvaro. Rappor-tering kan ske för ett obegränsat antal tidkoder. Därför kan den summerade tiden för en viss period eller ett projekt enkelt redovisas per tidkod och order, löneart eller tidtyp.

Underlag för löner

Underlag för lönehantering och debitering genereras från Pyramid Tid. Detta möjliggör även efterkontroll där materialet kan granskas och korrigeras.

MPS Tillverkningsorder & Projekt

Med korrekt inställning kan tidredovisningen automatiskt påföra ett projekt i Pyramid Projekthantering, och/eller en tillverkningsorder i Pyramid MPL/MPS.

Produktblad

Pyramid moduler

Utifrån varje företags behov kombineras moduler till ett flexibelt och användarvänligt system. Med våra olika moduler kan Pyramid Business Studio utökas allt eftersom behovet och verksamheten växer.

Autogiro

Med hjälp av Pyramid Autogiro förenklar du företagets hantering av inbetalningar. Modulen består ...

Läs mer

Behörighet

Vem får göra vad? Olika användare kan få behörighet till olika delar och funktioner i systemet. ...

Läs mer

Betalkort

Betalkort EMV används tillsammans med modulen Kassa för att hantera kortbetalningar.

Läs mer

Bytkod

Pyramid Bytkod är modulen som ger dig möjlighet att byta artikel- och företagskoder i ett Pyrami ...

Läs mer

E-brev

Posten skriver fakturan och skickar i väg den. Företaget behöver inte ha personal som sköter uts ...

Läs mer

E-faktura kund

Genom att automatisera utskick av fakturor med E-faktura Kund förenklar du hanteringen och sänke ...

Läs mer

E-handel

Koppla en lättadministrerad e-handel till din Pyramid. Du behöver ingen egen webbserver och du b ...

Läs mer

E-kundtjänst

Med Pyramid Kundtjänst kan du enklare hålla en god kundservice, dygnet runt. Dina kunder kan ...

Läs mer

E-säljare Kund

Med e-säljare Kund får dina kunder tillgång till hela ditt sortiment direkt i sin hand. Grafiken ...

Läs mer

Fakturaarkiv

Sök och skriv ut faktura- och kvittokopior Fakturaarkiv gör det möjligt att skriva ut fakturor ...

Läs mer

Flerlager

Håll reda på lagerstatus för olika lager Har ditt företag filialer på olika orter är Pyramid Fl ...

Läs mer

Importrutiner

Läs in order, inköp och leverantörsfakturor från andra system Pyramid Importrutiner är modulen ...

Läs mer

Inventarie

Håll reda på företagets alla inventarier Med hjälp av Pyramid Inventarie kan du hålla reda på f ...

Läs mer

Kassa

Helintegrerat certifierat kassasystem Integrationen med affärssystemet Pyramid och de många möj ...

Läs mer

Kedjemodulen

Dela/distribuera information mellan företag/butiker Kedjemodulen knyter samman flera juridiska ...

Läs mer

Miljöavgifter

Separera miljöavgifter för fakturering och redovisning Branscher som tillverkar, importerar ell ...

Läs mer

PDA Lager

Effektiviserar ditt lagerarbete PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt ...

Läs mer

PDA Order

Lägg order där kunden finns PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagl ...

Läs mer

Phone Edition

Ett smidigt sätt att koppla upp sig mot affärssystemet är via mobilen med Phone Edition. Med en ...

Läs mer

Prisinläsning

Läs in leverantörers prislistor till Pyramid Med Prisinläsning kan du enkelt läsa in artiklar d ...

Läs mer

Reklamation

Hantera reklamation av varor från kund och mot leverantör Alla företag har reklamationer, med m ...

Läs mer

Statistik

Servicehantering samt spårbarhet på individnivå Pyramid Serienummer/Serviceorder hjälper dig at ...

Läs mer

Uthyrning

Boka hyresobjekt grafiskt och debitera utifrån timme, dygn, månad eller kvartal Boka och debite ...

Läs mer

Valutaorder

Hantera order och fakturor i utländsk valuta Stödjer även valutaklausul. Med Valutaorder kan du ...

Läs mer

Börja skriv och tryck ENTER för att söka