Konsultation

Svar på dina frågor

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster för implementering och vidareutveckling av ditt affärssystem. Vi har ett stort antal Pyramidkonsulter som alla har en bred och djup kunskap om affärssystemet Pyramid. Många av dem har också specialistkompetens inom något eller några områden i Pyramid Business Studio.

Specialistområden är t.ex. E-handel, CRM, MPS, systemintegration eller programmering. Vår målsättning är att erbjuda marknadens bästa support och service på Pyramid affärssystem. Syftet är att maximera nyttan och lönsamheten med ert affärssystem.

Samarbetsavtal med kr system ger effektivare rutiner – bättre lönsamhet

När ni är igång med ert Pyramid Business Studio behövs det hjälp med underhåll och vidareutveckling av affärssystemet. För att uppnå maximal driftsäkerhet och en garanti för att vidareutveckling verkligen sker rekommenderar vi ett samarbetsavtal för både Pyramid Business Studio och tillhörande teknik.

Läs mer om våra olika tjänster nedan.

Samarbetsavtal Konsult

Vill ni utnyttja möjligheterna i Pyramid affärssystem?

Möjligheterna att utvecklas med hjälp av affärssystemet är nästan obegränsade. För att lyckas krävs ett kontinuerligt och målmedvetet arbete med stöd från en verksamhetskonsult som behärskar Pyramid och har inblick i och förståelse för er verksamhet.

Ett samarbetsavtal med några planerade konsultdagar per år är en bra grund för underhåll och vidareutvecklingen av ert affärssystem.

Fördelar:

  • Priset för konsult-timmarna blir lägre och nyttan av vårt arbete blir större
  • Ni får ut mer nytta av investeringen i affärssystemet risken för dyra systembyten minskar
  • Vi föreslår och hjälper er implementera nyheter och förändringar i affärssystemet vilket leder till ett bättre systemutnyttjande och nöjda användare
  • Kontinuerligt underhåll och utveckling av ert affärssystem leder till effektivare rutiner och högre lönsamhet

Samarbetsavtal konsult

Samarbetsavtal Timbank

Är du intresserad av högre tillgänglighet och lägre timpriser?
Möjligheterna att utvecklas med hjälp av affärssystemet är nästan obegränsade. För att lyckas krävs ett kontinuerligt och målmedvetet arbete med stöd från en verksamhetskonsult som behärskar Pyramid och har inblick i och förståelse för er verksamhet.

Ett samarbetsavtal med några planerade konsultdagar per år är en bra grund för underhåll och vidareutvecklingen av ert affärssystem.

Fördelar:

  • Mindre administration och billigare konsulttimmar
  • Tillgång till vår online konsult ger snabbare assistans
  • Ökad tillgängligheten till systemkonsulter ger nöjdare användare
  • Kan kompletteras med samarbetsavtalet konsult för lägre timpriser, utveckling och kontinuitet

Samarbetsavtal

Börja skriv och tryck ENTER för att söka