Pyramid för serviceföretag

Systemlösning för service och underhållsföretag

Med Pyramid för Service och underhållsföretag kan du ta emot serviceanmälning via telefon eller Pyramids kundtjänsthantering via nätet. Serviceuppdrag kan planeras, samt bokas in av personal på kontoret. Avrapportering på utförda uppdrag kan göras direkt i en smartphone av personal på fältet. Arbetsledaren/Servicechefen kan enkelt följa och fördela arbetet, samt se statistik på utförda uppdrag.

Service- och underhåll

Både för den mobila serviceteknikern och för servicechef/projektledare på kontoret

För branschen Service och underhållsföretag erbjuder affärsssytemet Pyramid Business Studio en mängd funktioner som underlättar det dagliga arbetet, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

Serviceanmälan kan tas emot via telefon eller på internet i kundtjänsthanteringen. Serviceuppdragen planeras och bokas oftast inne på kontoret. Avrapportering av utförda uppdrag kan utföras direkt ute på fältet, där personal registrerar i sin smartphone. Det gör att arbetsledaren enkelt kan följa och fördela arbetet och snabbt ta fram statistik på utförda uppdrag.

Mallar för Serviceavtal, jourservice och förebyggande underhåll

Underlätta och systematisera arbetet med underhållsavtal. Det gör du genom att bygga komplexa mallar för de kontroller som ska utföras, för de delar som ska bytas ut och genom att ange i vilket intervall det ska göras.

Både i mobilen och på kontoret finns hela tiden tillgång till fullständig servicehistorik om kunden och serviceobjektet.

Komplettera med handdatorlösningar och uthyrningsfunktion

Pyramids uppskattade PDA-lösning för enkel inventering och utleverans av reservdelar är ett bra komplement för ett service-/underhållsföretag. Om din verksamhet omfattar tillfällig uthyrning eller utlåning av maskiner använder diu med fördel Pyramids uthyrningsmodul.

Funktioner

Vill du veta mer? Välkommen till ett av våra kostnadsfria frukostmöten.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka