Vår värdegrund

Principerna vi lever efter

Vi har valt att kalla värdegrunden för KRAM. Det är inte bara fyra bokstäver utan också ett positivt ord som utstrålar värme, omtanke och glädje.

Värdegrund – K R A M

Fyra viktiga bokstäver

Kul

Vi gör ett bättre jobb när vi har roligt tillsammans. Vi ser gärna ett leende sprida sig mellan medarbetare, kontor och kunder. Vi uppmuntrar därför varje initiativ till roliga aktiviteter och sprider gärna vår glädje vidare.

Respektfull

Vi har ett öppet och tillåtande arbetsklimat och behandlar varandra med respekt. Vi är viktigare än jag. Vi är lagspelare och strävar efter samarbete och sammanhållning i laget. Vi visar respekt genom att vara öppna, lyhörda och ödmjuka mot alla vi möter.

Affärsmässig

Kundens bästa är vårt fokus. Vi är lyhörda för kundens behov och arbetar proaktivt för att hitta och föreslå förbättringsmöjligheter och lösningar för att effektivisera arbetet för ökad lönsamheten hos våra kunder.

Målmedveten

Vi engagerar oss helhjärtat i våra uppdrag för att nå uppsatta mål och leverera i tid. Vi arbetar effektivt och ger snabb återkoppling. Vi agerar med tydlighet, är handlingskraftiga och är noga med att hålla angivna tidsramar.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka