Nyhetsbrev september, 2020

Tillsammans driver vi utvecklingen framåt hos Hässleholm Miljö AB

“Tills för fem år sedan var verksamheten inte så stor. Då var det inte svårt att hålla koll på lager och tillgångar. Men 2015, när samarbetet inleddes med KR System, såg vi möjligheten att t.ex. kunna se lagersaldon direkt i affärssystemet”, berättar Johanna Karlsson på Hässleholm Miljö AB.

Regelbundenhet och löpande arbete gör stora projekt lätta och roliga att genomföra

Hässleholm Miljö AB är en av KR Systems kunder där ett samarbete pågått under lång tid. I det lyckade konceptet ingår engagerade personer hos kunden och väl insatta konsulter tillsammans med utvecklare från KR System.

 “Det är väldigt inspirerande att träffa kunnig personal hos kunder som är nyfikna, ifrågasätter och vill utveckla”, säger Anna Isaksson, verksamhetskonsult på KR System i Göteborg. Johanna Karlsson är en av dessa personer på Hässleholm Miljö AB, som Anna har samarbetat med och som vi intervjuat.

Vi berättar om löpande samarbete över tid, som utvecklar flöden i och kring affärssystemet i en verksamhet.

Läs hela vårt reportage här!

Automatiska betalningspåminnelser

Vill du spara tid och samtidigt förbättra ditt företags kundservice? Då ska du läsa mer om vår produkt Automatiska påminnelser.

Slipp manuell hantering av betalningspåminnelser! Skicka dem med automatik till e-postadresser och enligt önskat tidsintervall.

Om du använder Pyramids modul Fakturaarkiv, kan vår produkt även bifoga originalfaktura med betalningspåminnelsen.

Läs mer om produkten här!

Succéwebinar i repris

Vi är väldigt glada för all respons vi fått om våra webinar. Tack!
Webinaren om CRM och e-handel blev en succé bland deltagarna. På begäran kommer vi därför att hålla dessa på nytt i höst.

Information om alla kommande webinar hittar du på krsystem.se – Utbildning och Support

Vi fyller på vårt kursutbud

För att möta övrig efterfrågan fyller vi dessutom på med fler kurser. En nyhet är kursen om Inventering.
Läs mer om samtliga kurser här!

Pyramid Tips och Trix
– Kopiera innehåll från listkontroll i infostudio

Ett alternativt sätt att kopiera innehåll från en listkontroll i Pyramids studior.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka