Nära samarbete under lång tid, ger gott resultat hos Hässleholm Miljö AB

Tillsammans driver vi utvecklingen framåt

Hässleholm Miljö AB är en av KR Systems kunder där ett samarbete pågått under lång tid. I det lyckade konceptet ingår engagerade personer hos kunden och väl insatta konsulter tillsammans med utvecklare från KR System. Tillsammans driver de utvecklingen framåt hos Hässleholm Miljö AB.

I detta reportage kan du läsa om löpande samarbete över tid som utvecklar flöden i och kring affärssystemet i en verksamhet. KR Systems konsulter vägleder och samarbetar med kunden.

Lotta Wilnerzon Thörn, Ekonomichef på Hässleholm Miljö AB, är övergripande samordnare och huvudkontakt för KR System i det löpande projektet. Verksamhetskonsulter från KR System i Göteborg är Anna Isaksson och Marie Kroon. Johanna Karlsson, arbetar med administration på vågkontoret på Hässleholm Miljö AB.

Med regelbundenhet och löpande arbete blir stora projekt lättare och roligare att genomföra

Verksamheten hos Hässleholm Miljö AB genomgår stora förändringar i takt med att världen förändras. För att anpassa flöden till nya lagar och riktlinjer i miljöarbetet, blev det nödvändigt att planera in stora projekt som ska löpa över lång tid. Deras största projekt berör:

  1. HKC= Hässleholms kretsloppscenter och vågsystemet för hantering av olika typer av bland annat bygg och verksamhetsavfall
  2. Värmeverket där underhåll ska göras på värmeverkets pannor

I Pyramid Business Studio innebär det att hitta de bästa standardflödena och kombinera med kundspecifika lösningar som görs av KR Systems konsulter och utvecklare.

Efter systemstarten har vi haft ett regelbundet samarbete där vi utvecklat och förfinat arbetsprocesserna, berättar Lotta Wilnerzon Thörn, Ekonomichef på Hässleholm Miljö AB.

I förväg bokas möten in en gång i månaden, ett halvår i taget. Inför dessa möten går Hässleholm Miljö AB igenom alla sina processer i Pyramid och KR System möter upp med de förändringar som behöver göras. Just nu är det aktuellt med utveckling av flöde för service- och serienummerhantering.

Integrationen mot vågsystemet på HKC= Hässleholms kretsloppscenter

Hässleholm Miljö AB har en större integration mot sitt vågsystem. Den skickar in data i affärssystemet Pyramid Business Studio och skapar lagerhållning och fakturor. Anna Isaksson, verksamhetskonsult på KR System i Göteborg berättar att när integrationen av vågsystemet påbörjades, gjordes först en omfattande genomgång av artikelhanteringen. Den är speciell i vågsystemet och det var viktigt att förstå detaljerna för att kunna se hur det skulle fungera på bästa sätt. Det fick kluras lite på hur lösningen skulle se ut. En del omfattande kundspecifika lösningar fick utvecklas i Pyramid.

Resultatet blev ett regelverk på artiklarna, som gör att vi kan konvertera filerna från vågsystemet till att passa i Pyramids standard importmoduler. Det som importeras i Pyramid blir både plus- och minusrapporteringar på projekt för att få koll på lagersaldon och skapa underlag för fakturering.

Nu vidareutvecklas integrationen löpande med hjälp av driftig personal på vågkontoret. ”Det är väldigt inspirerande att träffa kunnig personal hos kunder som är nyfikna, ifrågasätter och vill utveckla”, säger Anna Isaksson, verksamhetskonsult på KR System i Göteborg.

Johanna Karlsson är en av dessa personer på Hässleholm Miljö AB, som Anna har samarbetat med. Vi var nyfikna på hur Johanna har upplevt samarbetet och utvecklingen av flödena i och kring affärssystemet Pyramid och intervjuade henne.

”Jag blandar arbete i verklighet och systemmiljö – det är jätteroligt!”

Johanna Karlsson jobbar med administration av artiklar och utvecklar hanteringen, både i affärssystemet och verksamheten, för att möta de nya kraven på anläggningen. ”Tills för fem år sedan var verksamheten inte så stor. Då var det inte svårt att hålla koll på lager och tillgångar. Men 2015, när samarbetet inleddes med KR System, såg vi möjligheten att t.ex. kunna se lagersaldon direkt i affärssystemet”, berättar Johanna.

Johanna jobbar med lager, artiklar och faktureringsunderlag i Pyramid Business Studio. ”Jag tycker att Pyramid är ett jättebra program,” säger hon. I hennes dagliga arbete ingår att både väga in och ut bilarna i vågsystemet. Med ett PTC-uppdrag som läser in filerna från vågsystemet till Pyramid skapas det faktureringsunderlag. Hon berättar att ”i vanliga fall blir det en utgift när man köper in och man tjänar pengar när man levererar ut. Hos oss är det en bakvänd verksamhet skulle man kunna säga. Vi tjänar pengar när vi tar in saker och betalar när vi levererar ut saker. ” Därför har KR System fått göra en lösning med regler på artiklarna för att både generera inläsningsfiler som påverkar både lagersaldo och faktureringsunderlag.

”Jag blandar arbete i verklighet och systemmiljö – det är jätteroligt. Anna är ett stort stöd och hon kan besvara alla mina frågor, ” säger Johanna och fortsätter ”Anna är mitt filter innan saker händer. Hon tycker att man ska prova själv – det finns inget vi inte kan ångra. Det går att rätta till. Det skapar en självsäkerhet och utrymme att få testa nya idéer. Anna är aldrig längre bort än ett mejl.”

Kundspecifik lösning för förebyggande underhåll på värmeverkets pannor

KR System har skapat en lösning till Hässlehom Miljö AB och deras värmeverk som heter förebyggande underhåll FU. Det är en förenklad form av serviceorderhantering, som används för att klarmarkera förutbestämda underhållspunkter på pannorna med olika intervall. En enkel studio används för att söka fram uppgiften som ska utföras och med en knapp klarmarkeras den sedan. En PTC-tjänst genererar jobb för ett par veckor framöver i taget.

Samarbetet mellan serviceavdelningen på Värmeverket och KR System bidrar till att förbättra och utveckla hanteringen hos kunden. Tills idag har vi tillsammans tagit fram hantering för:

  • Felanmälan – Förenklad rutin för att skapa serviceorder som utgår från serienummer.
  • Serienummerträd – KR System har byggt en möjlighet i Pyramid att koppla serienummer i en struktur.
  • Förebyggande underhåll – Förenklad servicehantering för återkommande underhållspunkter.
Färdig Ackumulatortank hos Hässleholm Miljö AB

Ny ackumulatortank för fjärrvärmen under uppbyggnad 2019/2020 står nu klar (bilden t.v.).

Exemplarisk ordning på projekt för fjärrvärmeanslutningar

Hässleholm Miljö AB hanterar stora interna projekt i Pyramid för att hålla ordning på investeringar och hålla koll på kostnader, t.ex. underhåll av fjärrvärmeledningarna i gator. Ett av de senaste projekten i Pyramid har inneburit att de även börjat hantera debiterbara projekt. De debiterbara projekten gäller fjärrvärmeanslutning för privatpersoner. ”Mestadels är det fastprisprojekt som används i Pyramid, men även vissa löpande tillägg förekommer och även rotavdrag hanteras. För att hålla ihop offerter och beställda projekt inom bostadsområden, använder de också mycket projektgrupper i Pyramid”, berättar Marie Kroon, verksamhetskonsult på KR System i Göteborg.

”Personalgruppen som har jobbat med hanteringen hos Hässleholm Miljö AB, är väldigt duktiga och ambitiösa. De sköter projekten exemplariskt och kan användas som mall för hur man ska arbeta med projekt i Pyramid,” säger Marie avslutningsvis.

”Marie Kroon och Anna Isaksson på kundbesök hos Hässleholm Miljö AB.”

I reportaget:

Lotta Wilnerzon Thörn, Ekonomichef på Hässleholm Miljö AB
Johanna Karlsson, Administration på vågkontoret på Hässleholm Miljö AB
Anna Isaksson och Marie Kroon, verksamhetskonsulter på KR System i Göteborg

Kort om Hässleholm Miljö AB

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön.

Se hemsida https://www.hassleholmmiljo.se/

Börja skriv och tryck ENTER för att söka