Koppling Pyramid – EazyStock

Öka lönsamheten och eliminera överlager genom optimering med EazyStock och Pyramid.

Komplettera Pyramids behovsanalys med mer avancerade prognoser. Koppling Pyramid – EazyStock förbättrar din lagertillgänglighet så du kan möta efterfrågan och minska lagernivåerna. Integrationen för lageroptimering har vi på KR System utvecklat i samarbete med EazyStock.

Boka demo?

Vill du boka en demo och få veta mer om kopplingen kan du kontakta EazyStock via denna länk

Prata med KR System?

Vill du mejla till eller prata med oss på KR System, kontaktar du produktansvarig Markus Ehnberg, markus.ehnberg@krsystem.se, telefon 010-130 19 57.

Kort om EazyStock

EazyStock är en del av Syncron AB, global ledare inom eftermarknadsverksamhet, med huvudkontor i Stockholm och kunder över hela världen. EazyStock är ett verktyg som ger dig kontroll över lagret genom ökade servicegrader, minskade lagernivåer och automatiserade inköpsprocesser. Läs mer här

Börja skriv och tryck ENTER för att söka