Vad är det bästa med att arbeta som konsult?

På KR System trivs medarbetarna och stannar länge. Av drygt 60 anställda har 26 personer jobbat i företaget mer än 10 år. 8 har stannat i mer än 20 år.

vad är det bästa med att jobba som konsult på ett affärssystemsföretag som KR System?

Vi ställde frågan till Madeleine Hägg. Hon jubilerade 2023, med 30 år som konsult på KR System. Hennes spontana kommentar är:

Det är roligt! Roligt jobb och roliga kollegor. Som det står i vår värdegrund – det är Kul. Jag tycker det är bra sammanhållning och man hjälper varandra. Det är högt i tak och väldigt bra chefer. Och kunderna!! Vissa kunder har jag haft kontakt med i över 20 år. Det är jätteroligt att komma tillbaka till kunden. Man får följa och utveckla verksamheten tillsammans. Ingen dag är den andra lik.

Vad tycker du är mest givande och roligt inom arbetet?

Madeleine svarar: ”Att utveckla kunderna. En vanlig vecka kan jag vara hos mina kunder för löpande arbete och parallellt även driva ett stort projekt hos en annan kund. Att vara delaktig i projekt innebär samarbete med kunden, med olika leverantörer, samarbetspartners och projektgrupper. Det kan betyda att göra projektrapportering via appar och annat som behövs i processen.

Sen är det också spännande att få jobba med kunder i olika branscher. Det är ett så brett affärssystem. Pyramid har så många olika moduler och man jobbar med så många olika typer av kunder. Det är väldigt givande när man känner att man jobbat med systemet så länge att man kan det bra. Jag tror inte att man enbart kan läsa sig till att bli konsult i Pyramid. Det är när man upplever situationer och ställs inför en utmaning eller ett problem och man löser det, som man lär sig.”

Hur gör man som konsult för att hålla sig uppdaterad?

Affärssystemet och branscherna har utvecklats mycket under åren. När Madeleine började arbeta som konsult fanns Pyramid version 1 (DOS). ”Det har varit kul att få vara med hela vägen och se Pyramidversion 1, 2, 3 och nu 4. Ett sätt att hålla sig ajour har varit att delta på Vitec Unikums kurser för oss återförsäljare.” berättar Madeleine.

Hur kom det sig att du började som konsult?

1993 var vi 7 stycken på ett kontor i Göteborg, däribland grundarna Jan Kjellin och Max Langer. Jag hade precis slutat gymnasiet när jag började på KR System för att jobba med ekonomi och redovisning. Jag skötte administrationen och lärde mig Pyramid. Sen började jag åka ut till kunder och bygga blanketter. Det var min start som konsult.

Madeleine har 3-årig ekonomisk gymnasieutbildning, ett påbyggnadsår inom marknad, inköp och försäljning och de första åren som konsult läste hon även en dag i veckan på IHM – DIM ekonomi – en tvåårig utbildning med inriktning ekonomi.

”Jag brinner för redovisning och bokföring,” berättar hon, ”Jag tycker det är spännande att fundera kring hur vi ska styra redovisningen för att få rätt uppföljning. Allt man gör i systemet mynnar ut i redovisningen för att det ska bli rätt. Att analysera lager och redovisning, tycker jag är roligast egentligen. I praktiken innebär det att jag kan hjälpa till att analysera genom att exempelvis bygga rapporter i Pyramid med hjälp av infostudior. Här kan man skapa bra rapporter för avstämning och uppföljning.”

Madeleine ger ett exempel på hur det kan se ut i Pyramids Redovisningscentral när man tar fram periodresultat och kontosaldo. Klicka på bilden nedan för att se en förstoring.

Hon nämner även den nya FIFO-hanteringen i Pyramid version 4. Om utleverans skett innan man fått den verkliga kostnaden, justerar Pyramid utleveranstransaktionen med den verkliga FIFO-kostnaden. Detta gör att huvudboken och lagervärdeslistan stämmer överens.

Så här kan det se ut i Pyramids lagervärderingsrutin och på en transaktion i Order/Projektcentralen med en uppdaterad kostnad. Klicka på bilden nedan för att se en förstoring.

Vad är den största utmaningen som konsult?

”På det personliga planet har det varit min blyghet. Jag har trotsat mina rädslor, ” säger Madeleine och fortsätter, ”i yrkesrollen är utmaningen vid en införsäljning. Att i samtal med kunden hitta bra processer och presentera en lösning för deras verksamhet ad hoc. Det kräver branschkunskap, förståelse för vad kunden vill uppnå och att veta hur man löser ett flöde i Pyramid.”

Och vilken är din viktigaste lärdom inom yrket?

”Att lyssna på kunden och deras behov. Att inspirera kunden till att prova nya processer. Och att ha roligt,” säger Madeleine avslutningsvis.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka