KR System Malmö firar 10 år

Med ett brinnande intresse för verksamheter och affärssystemet Pyramid

I detta reportage berättar vi om KR Systems Malmökontor som firar 10-årsjubileum och resan fram till idag år 2021. Vi lyfter fram både utmaningar och framgångsfaktorer bakom företagets snabba tillväxt, som har lett till att Malmökontoret idag med sina 23 Pyramidkonsulter blivit lika stora som huvudkontoret i Göteborg. KR System-koncernen är sedan 2015 den största Pyramidåterförsäljaren.

Grundarna bakom KR Systems Malmökontor är: Jan Kjellin – VD och Marknadschef, Johan Alklint – Försäljning, Peter Adler – Verksamhetskonsult och Ekonomi, samt Martin Tillborg – Verksamhetskonsult och HR.

”Eftersom vi arbetat med Pyramid i många år hade vi bra koll på våra branschkollegor. KR System var kända ansikten. De hade funnits länge, med ett tydligt fokus på affärssystem och Pyramid. De var duktiga och samtidigt var det värdefullt att det var kollegor som det var lätt att dela bord och trivas med i samband med utbildningar,” berättar Johan. KR system ville växa och etableras på flera orter och saknade verksamhet i sydligaste Sverige. ”Vi var störst på marknaden och killarna hade den lokala kontakten. En bra kombo.” säger Jan.

Och det var så det började – I augusti 2011 startade Johan Alklint, Peter Adler och Martin Tillborg företaget KR System Syd AB tillsammans med Jan Kjellin, från KR System AB. Det fanns ett gemensamt, brinnande intresse för verksamheter – att vilja hjälpa kunder att bli bättre på sin sak samt ett genuint intresse för människor, flöden och information i företag.

Samtidigt som företaget startade, skedde förändringar i affärssystemsbranschen. Tidigare styrde IT-avdelningarna efterfrågan på förändringar av upplägget i affärssystemet hos kunderna. Nu uppstod nya behov, där efterfrågan på uppdateringar och flödeshantering i stället kom från ekonomicontrollers och marknadsavdelningar. Det passade KR Systems vision bra.

Så blev KR System största återförsäljaren av affärssystemet Pyramid Business Studio

Hela koncernen KR System är idag ca 60 medarbetare. Under åren har KR Systems Malmökontor vuxit till 23 Pyramidkonsulter och blivit lika stora som huvudkontoret i Göteborg.

”Fördelen är att vi har så otroliga kompetenser i bolaget som gör att vi kan växa. Fler företag – både befintliga och nya – hittar till vårt företag och det är ett kvitto på att vi gör ett riktigt bra jobb.” säger Jan.

På frågan ”Vad är nyckeln till denna framgång och snabba tillväxt? ” svarar Jan:

”Målmedvetenheten och kompetensen. Personal och ledning.”

Vi hjälper kunder med helheten kring affärssystemet

Johan, Peter och Martins mål var att bli ledande leverantör i regionen och samtidigt skapa en trivsam och rolig arbetsplats.

”En del i framgången är insikten om att Pyramid inte främst är ett tekniskt projekt” enligt Johan.

”Varje kund är unik och med nyfikna, engagerade, erfarna konsulter och en fantastisk programvara, ville vi bygga upp en verksamhet som hjälper kunder att verkligen genomföra digitaliseringsprojekt. En viktig del i det är att ha energi, kompetens och kapacitet att gå hela vägen, så att kunder kan dra nytta av affärssystemets (och därmed verksamhetens) fulla potential. Tekniskt måste vår produkt hänga ihop med övrigt i verksamheten, som exempelvis e-handel, transportlogistik, mobilitet och olika branschstyrda integrationer.

Styrkan i att vara en stor och fokuserad organisation, är att inte behöva uppfinna hjulet varje gång. Vi blir duktigare på vad vi gör och vi kan återanvända koncept. Det ger en smidigare leverans och det ger den kostnadseffektivitet som krävs för att få förtroendet att gå hela vägen,” konstaterar Johan.

Nybyggaranda och entusiasm

Industrigatan 39 – Kockumation AB som hyrde ut lokalen där allt startade, blev en av de första kunderna till KR System Syd. Först hyrde Johan, Peter och Martin bara ett rum.

Jan minns när han och sonen Emil (tekniker på KR System i Göteborg) körde ner möbler på ett släp från Göteborg till det nya kontoret. ”Det har varit en rolig resa,” berättar Jan ”Den första milstolpen var att skapa ett rum åt Johan, Peter och Martin och sedan kom en ny milstolpe för varje nytt rum vi hyrde, fram tills vi hyrde nästan hela ovanvåningen. Det var väldigt roligt att få vara med och se alla dessa delmål.

Johan kände sig som nybyggare – det var personerna och entusiasmen som var viktiga när de utökade rum efter rum i de hyrda företagslokalerna. Självsäkerheten låg i att ha de skarpaste hjärnorna och de mesta entusiasterna i sin personal – inte i att behöva ha en flådig bil eller ett flott kontor. Den stämningen är fortfarande en del i företagskulturen och lockar personal som ”vill mycket”. ”Här får man sikta högt och ”göra det man vill”. Vi har kunnat lägga ribban högt.” säger Johan.

Martin minns att de började med ett tomt papper och en förhoppning om att etablera sig som verksamhetskonsulter. Det var spännande att driva något från början och att göra det tillsammans med Peter och Johan.

”Vi kom bra överens och jag trodde på oss, vi kompletterade varandra på ett bra sätt” säger Martin. ”Men det fanns en osäkerhet om kunderna skulle välja oss. Det var ju bara vi som individer, även om det var en trygghet att vara en del av KR System. Det kändes bra när ett par stora kunder anlitade oss i ett tidigt skede. Då började verksamheten växa.”

Målen har överträffats hela tiden. ”Vi har haft en bra tajming eftersom Pyramid som produkt har tagit stora kliv. Pyramid har ibland setts som en underdog, men i själva verket har affärssystemet många fina funktioner som andra system saknar och det vinner därför ofta upphandlingarna.
Den breda funktionaliteten innebär även att vi kan göra stor nytta hos de som redan använder vårt system och som vill ”ta nästa kliv”. Genom att på så sätt hjälpa befintliga kunder att växa, har vi också själva kunnat växa snabbare
,” konstaterar Johan.

Närheten till Vitec Unikum, som utvecklar plattformen Pyramid, har såklart spelat en viktig roll, eftersom den nära dialogen med Vitec Unikum är väldigt uppskattad både hos personal och kunder.

Utvalda av Almi

Malmökontoret blev utvalda av Almi som ett av 25 företag, för att utveckla företaget år 2017. KR Systems Malmökontor hade då 10-11 anställda och organisationen sökte en struktur för nästa tillväxtfas. Almis mål var att hjälpa företag att expandera genom att dubbla omsättningen och bibehålla lönsamheten under ett visst antal år. Det var då som de stora målen sattes inom KR Systems organisation.

I Almis erbjudande fick Jan fick frågan som VD att vara med i projektgruppen. Det var unikt att det var en hel ledningsgrupp som var med, berättar Martin. Det var här som KR System som helhet tog fram sin brandbook med en ny grafisk profil med payoff Affärssystemens mesta entusiaster och en uppdaterad hemsida. Vissa delar togs upp i koncernen och lyfte hela företaget.

”Där tog vi oss tid att göra våran läxa, se var vi stod och fundera över hur vi skulle expandera. Innan hade vi tyckt att det var så mycket att göra, så vi sköt hela tiden den frågan lite längre fram. Hade vi inte tagit oss tiden då, hade vi inte varit där vi är idag. Det är jag övertygad om.” säger Jan.

Martin tillägger att grunden för en rullande visionskarta på en 4-årsperiod lades då och den visionskartan jobbar företaget vidare med sedan dess.

TUFF = Tillväxt Unga Framgångsrika Företag

Den mentorverksamhet som Almi anordnade som del 2 i erbjudandet år 2018, är en annan faktor som underlättat expansionen. Erbjudandet inleddes med speed-dating med 20 mentorer, med bland annat en utvecklare, en ekonom, en marknadsförare, osv. KR System hade just då behov av att förbättra sin organisation och styrning och valde efter speed-atingen en mentor som hade den bakgrunden. Mentorn anlitades därefter och intervjuade både personal och ledning för att få en objektiv syn.

”Det fick oss att sätta av tid för möte för att träffas för att förbereda och utföra de uppgifter vi fick.  Det hjälpte oss att ta tag i saker och 1 gång per månad diskutera riskanalys, swot-analys, affärsplan och visionskartan,” säger Martin. TUFF ledde till att man valde att jobba i team och då anlitades Arne Åhlander, Konsulter i ledarskap och produktledning för organisationer inom Lean och Agile på Aqqurite AB.

Agila Team

Arne Åhlander fångade upp behoven och förslog att korta beslutsvägarna inom KR System genom att skapa tydliga team.

“I mitt uppdrag för KR System fick jag förmånen att arbeta med såväl medarbetare som ledning. Alla visade en stark vilja och engagemang att utveckla arbetssätt och samarbetsformer. Med KR Systems värdegrund KRAM som bas kunde nya idéer och tillvägagångssätt integreras för att göra helheten ännu bättre,” säger Arne.

All personal var engagerad och ledning var lyhörd. Det låg helt i linje med värdegrunden KRAM som togs fram i koncernen i samband med arbetet med brandbooken.  Teamen innebar att mycket av besluten kunde fattas i teamen och att organisationen förändrades genom att teamledare tillkom. Ledningsgruppen bestämmer sedan dess målen, men hur man ska uppnå dessa diskuteras med teamledarna.

Vi fortsätter att växa

”Vi trodde väl att vi skulle kunna växa till 6 st medarbetare inledningsvis”, berättar Martin ödmjukt, ”men Jan har pushat oss så vi vågat växa mycket mer och snabbare. Längs vägen har det alltid varit viktigt för oss att hinna ta hand om personalen. Vi har sökt folk efterhand, men när någon har visat intresse spontant har dörrarna varit öppna. Det visar att människor har velat börja jobba hos oss och att vi har god renommé som goa gubbar och har en god stämning på företaget.”

Framgångsfaktorer

”Vi har visat bra resultat hela tiden och vi tror att en del av framgången beror på att vi kompletterar varandra så bra och att vi har hittat rätt personer som anställts, vilket gett en god stomme.” säger Martin.

Johan flikar in: ”Att vi har valt att certifiera våra konsulter som utvecklare har också varit väldigt viktigt och gynnar personalens egen kreativitet. Det har gett oss mycket personal som kan utveckla i systemet och som nu kan utveckla egna produkter. ’Ingenting är omöjligt’ som Gunde Svan säger.” 

Att ha gått från 3 till 23 anställda och skapat större organisation med team är häftigt, tycker Johan.

Han får medhåll av Peter som säger:

Det har varit givande att få vara med och skapa och utveckla företaget och se det växa. Vi försöker vara ett företag där de som jobbar ska trivas och vilja vara. En kultur där man ställer upp för varandra.”

Framtida utmaningar

”Nu är utmaningen att hålla ihop allt när det är många viljor i ledningen och hos personalen. Alla är engagerade och många nappar på bollarna. Där blir det viktigt att fånga upp signaler, översätta när man inte förstår, parafrasera och ge frihet med rimliga gränser. Sunt förnuft är inte en klyscha”, säger Martin, ”men så länge det snurrar på är det inte så mycket krav. Då går det att ha frihet under ansvar och ge tid för egen kreativitet.”

”Nu ser vi fram emot 10 år till, där vi med hela vårt hjärta strävar efter att vara en enastående arbetsplats och leverantör,” säger alla i mun på varandra.

Bild från Malmökontorets segway-tur längs kuststräckan mellan Malmö och Lomma. Se film här.

Kort om  Almi

Almi Företagspartner AB ägs till 100 procent av svenska staten. Utöver moderbolaget Almi Företagspartner består koncernen av 16 regionala dotterbolag inklusive fyra helägda dotterdotterbolag. Namnet Almi är inte en förkortning, utan ett påhittat ord som kan härledas till det latinska ordet Almus som betyder växande, närande, fruktbar. ”Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv”. Tjänsterna som ingick i TUFF finns numera som separata erbjudanden.

Läs mer om Almi på: https://www.almi.se/skane

Här kan du läsa mer om Almis tjänster inom affärsutveckling

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/

Kort om Arne Åhlander

Aqqurite erbjuder expertis i ledarskap och produktledning för organisationer inom Lean och Agile.
De hjälper individer och organisationer att tänka själv, ta egna beslut och kontrollera sina antaganden.
Aqqurites erbjudande omfattar:

  • konsulttjänster
  • coaching
  • utbildning

Se hemsida: http://aqqurite.se/

Arne Åhlander på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/arneahlander/

Börja skriv och tryck ENTER för att söka