Effektiv plockhantering hos Nordens roligaste grossist

Digitalt plockstöd underlättar på lagret

Hisab/Joker AB är Nordens ledande B2B företag inom grossistförsäljning av present- och partyartiklar. Med en stor mängd artiklar på sitt lager är en av utmaningarna att kunna plocka artiklar snabbt och felfritt, för distribution till kunderna.

I detta reportage berättar vi om hur KR Systems produkt PlockIT, som är helintegrerad med Pyramid Affärssystem, bidragit till en ökad effektivitet i plockhanteringen på Hisab/Joker ABs lager.

Hur används PlockIT i vardagen? (Se filmen med ljudet på.)

Hur gör man det enklare att plocka artiklar på lagret för leverans av order till kund?
Använd ett digitalt plockstöd, t.ex. en smidig handskanner, en platta/mobil/dator. Plockordern och lagersaldot uppdateras direkt i affärssystemet Pyramid med KR Systems produkt PlockIT. 

Ett företag med stark tillväxt och god lagerhantering

HISAB startade 1983 och utökades år 2000, då Göteborgsföretaget Joker köptes. Idag är Hisab/Joker AB ett företag som omsätter ca 200 miljoner kr.  I deras lager har de ca 10 000 artiklar. De plockar i snitt 20 000 orderrader per vecka.

Vid omställningen från pappersplocklista till digital hantering, utvärderades externa PDA-lösningar för att göra plockhanteringen smidigare. Valet föll istället på en helintegrerad lösning i affärssystemet Pyramid Business Studio med KR Systems produkt PlockIT.

När PlockIT kom till Hisab/Joker AB

Inför detta reportage besökte vi Hisab/Jokers huvudkontor i Varberg på västkusten. Där arbetar ca 40 medarbetare med kundservice, försäljning, inköp, marknad, produktutveckling, it, lager och logistik.

Vi fick följa med Johan Lundén, arbetsledare på Hisab/Joker AB ut på deras lager och träffa några medarbetare som visade hur arbetet går till.

Johan berättar att de under det senaste året har gått över från plocklista på papper, till PlockIT.

”Initialt arbetade två personer på lagret i PlockIT parallellt med övriga som använde det gamla systemet. Det visade sig fungera bra och vi fick god tid på oss att komma med förbättringsförslag och analysera vad vi behöver tänka på, innan alla gick över till PlockIT. KR System har hela tiden varit väldigt lyhörda med våra synpunkter och vi insåg snabbt att PlockIT skulle ha möjlighet att göra vår verksamhet mer effektiv.”

Numera använder alla på lagret PlockIT. Det innebär ca tjugo personer. Enligt Johan är de främsta fördelarna med PlockIT:

 • Den inbyggda kontrollen som kommer med att vi skannar artiklarna vid plocktillfället. Det innebär att vi vet att vi alltid plockar rätt artikel utan att operatören behöver kontrollera lika mycket som innan. För att fortsatt ha båda händerna fria vid plock använder vi oss av en skanner som fästes på överhanden i en handske.
 • Den anpassningsbara plockvyn ger oss möjlighet att presentera exakt vad vi vill att operatören ska se för att underlätta plocket så mycket som möjligt.
 • Möjligheten för operatören att snabbt hjälpa en kollega med en order utan att behöva kontrollera vad som redan är plockat.
 • Att lättare överskåda vad som för tillfället är plockat och om vi behöver sätta in mer resurser någonstans för att hinna med dagen.
 • Vissa kunder kräver detaljerad information om vilka artiklar som packas i respektive pall/låda. Med PlockIT har vi möjlighet att tillgodose detta utan extra manuellt arbete.
 • Att på ett mer flexibelt sätt ha möjlighet att styra information mellan kontors- och lagerpersonal, kopplat till specifika order eller artiklar.
 • Möjligheten att på ett kontrollerat sätt plocka flera order samtidigt.

Sammanfattningsvis har vi nu ett mer flexibelt system som vi hela tiden har möjlighet att göra justeringar i, där plocklistan på papper tidigare begränsade oss på olika sätt.

I bilden syns en artikel som valts fram på en plocklista och visas i en inställbar vy. Hisab/Joker har valt en design där de med tydliga färger markerar olika rader.  Artikeln skannas och läggs i låda/kolli.

Vi lyssnar på kundens behov av funktionalitet

I gruppen på KR System som utvecklar PlockIT ingår Markus Ehnberg, säljare/konsult, Heléne Kardell, konsult, samt utvecklarna Gustaf Sten och Jessica Svan. Kundernas behov är drivande i vidareutvecklingen av produkten.

Tanken om en PlockIT uppstod genom att Markus ofta pratade med våra kunder om olika lagerlösningar och plockhantering. Hans erfarenhet var att många kunder hade liknande behov och att en lösning direkt i Pyramid affärssystem skulle gynna många. Tillsammans med erfarna Pyramidutvecklare på KR System och engagerade medarbetare hos kunder lades grunden till produkten PlockIT. Den har sedan dess utvecklats att omfatta alltfler funktioner.

När Hisab/Joker AB såg våra utskick om en integrerad plocklösning, kontaktade Johan Lundén KR System för att diskutera sin plockprocess.

”Vi visade PlockIT och gjorde en testinstallation så att de kunde se om det fungerade i praktiken. Johan berättade om vilka tekniska förutsättningar de hade i sin plockprocess. Tillsammans hittade vi en väg för att effektivisera plockandet med den tekniska utrustningen,” berättar Markus.

Gustaf betonar hur viktigt det är att lyssna på kundernas behov. ”De flesta lager har liknande utmaningar och vårt jobb är att hitta en väg som passar många och smidigt kan appliceras på respektive verksamhet. Det har varit ett givande samarbete med Hisab/Joker där Johan och medarbetarna på lagret som testkört verkligen varit engagerade. Med en nära dialog gick det snabbt att finjustera och få igång arbetet på plats.” 

 ”Projektet med Hisab/Joker och många andra kunder har gett oss på KR System mer förståelse kring utmaningarna på ett lager, ur ett praktiskt perspektiv. Samarbetet med Hisab/Joker har lyft vidareutvecklingen av PlockIT. Baserat på deras behov har vi kunnat analysera hur PlockIT behöver finjusteras för att ge den där extra effekten på ett lager. Nära samarbeten med kunder ger oss ännu mer erfarenhet, vilket ger oss fler idéer och nya lösningar som flertalet kunder kan dra nytta av,” säger Markus avslutningsvis.

Fördelar med PlockIT

 • Helintegrerat med Pyramid affärssystem.
 • Enkelt för tillfällig arbetskraft att snabbt komma in i arbetet.
 • Säkrare att plocka rätt. PlockIT håller reda på var och exakt vilken artikel som ska plockas.
 • Möjlighet att se realtidsaldo för respektive artikel i Pyramid.
 • Bilder på artikeln och kontrollfunktion på att rätt artikel plockats i PlockIT. Det ger plockaren stöd i arbetet.
 • Samplock – fler medarbetare kan plocka ihop artiklar till samma order.
 • Samplock – en medarbetare kan plocka ihop artiklar till flera order samtidigt.
 • Koppling till skannerpaket – med exempelvis handske har plockaren händerna fria.
 • Med platta finns friheten att ta med plattan från exempelvis en vagn och gå runt och plocka.
 • Administrativt bättre överblick på order- och plockflödet.
 • Kontinuerlig vidareutveckling av PlockIT utifrån kundernas behov.

Här kan du läsa mer om PlockIT

PlockIT produktsidan hittar du mer information och produktblad.

Vill du veta mer om hur PlockIT kan effektivisera i din verksamhet, eller har frågor om skannerpaket och demo, kontakta Markus Ehnberg.

E-post markus.ehnberg@krsystem.se
Telefon: 010-130 19 57

Kort om Hisab/Joker AB

1983 startades HISAB av Hans-Inge och Kerstin Hansson. De är fortfarande majoritetsägare av företaget, som nu även har 3 andra delägare. År 2000 köptes Göteborgsföretaget Joker och företagsnamnet blev Hisab/Joker AB. De omsätter ca 200 miljoner kr och har huvudkontor i Varberg på västkusten. Där arbetar ca 40 medarbetare med kundservice, försäljning, inköp, marknad, produktutveckling, it, lager och logistik. Hisab/Joker AB är grossist och är riktad mot återförsäljarledet.

Se hemsida https://hisabjoker.se/sv/

Börja skriv och tryck ENTER för att söka