Valuta Uppdatering

Vill du ha en automatisk uppdatering av valutor?

Valda valutakurser hämtas helt automatiskt, direkt från Sveriges Riksbank eller Norges Bank till Pyramid. Automatiseringen frigör tid under arbetsdagen och du slipper det tråkiga arbete som annars måste utföras varje dag.
Integrationen minskar dessutom risken att någon missar att uppdatera eller registrerar in fel kurser. Med rätt valutakurser undviks differenser i redovisningen och själva handeln i valuta blir förstås tryggare.

Se vår film om Valutauppdatering
Pris: 5500kr + 1-2h installation.
Versionskrav: 3.41sp10, 3.42sp4, 4.11 eller nyare & konsultstudion.
Serviceavtal: Obligatoriskt serviceavtal tillkommer med 1.500kr/år (LCI basindex Q12017)

Produktblad

Börja skriv och tryck ENTER för att söka