Mer om Leverantörsreskontra

Hantera dina leverantörsfakturor på ditt sätt

icon_module_crm

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Därför ska du välja Pyramid Leverantörsreskontra

Registrera och kontera leverantörsfaktura

Bestäm själv hur du registrerar och konterar leverantörsfakturor med basmodulen Leverantörsreskontra. Använd kontering med inköpskontroll, kontering med kostnadsrapportering mot order/projekt, gör inköpskontroll och få fram rätt lagervärde och pris, använd likviditetskontrollen och avstäm mot huvudbok genom att skriva ut leverantörsreskontran på önskat datum.

Attestera och betala

Betalningar sköts enkelt i Pyramid. Attestera fakturor och få förslag från Pyramid på vilka fakturor som ska betalas. Använd kreditfakturor som betalning. Har du en leverantör som även är kund, kan du kvitta fakturor mot varandra vid betalning. Såklart kan du använda kassarabatter och göra avskrivningar. Du får kontroll med hjälp av likviditetsprognos och åldersanalys.

Funktioner:

 • Kontering med inköpskontroll
 • Kontering med kostnadsrapportering mot order/projekt
 • Likviditetskontroll
 • Avstämning mot huvudbok
 • Attest
 • Kassarabatter
 • Avskrivningar
 • Hantering av olika valutor

Produktblad

KR Systems produkter kompletterar

Vi utvecklar tilläggsfunktioner till Pyramid. Ett bra system blir ännu bättre med våra smarta funktioner för just din verksamhet.

Komplettera Pyramids Leverantörsreskontra med:

 • Automatiska e-posthämtning – Regelbundet hämta bifogade filer från en eller flera e-postbrevlådor.
 • Egna fakturabilagor – Gör det enkelt för din kund att se underlagen tillsammans med fakturan.
 • Elektronisk fakturahantering – Stöd för mottagning/tolkning av e-post, skanning och e-faktura.
 • Fältvalidering och mallar –  Säkerställ datakvalitén och stöd medarbetarna med mallar.
 • My Invoice Buddy – tolkar dina leverantörsfakturor och registrerar dem helt automatiskt.

Lär om våra produkter här. 

När du vill ha fakturaflöde som sparar tid, pengar & minskar miljöpåverkan.

Klicka på länken för att läsa våra 10 tips för en hållbar fakturahantering.

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

CRM/Säljstöd

– heltäckande verksamhetsstöd

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

E-faktura leverantör

– Attestflöden med en eller flera personer.

Giroutbetalning

– Betala företagets fakturor inom Sverige.

Giroutbetalning Utland

– Gör dina utbetalningar till utländska leverantörer.

Importrutiner

– importera från externa system till Pyramid.

Inventarier

– Håll reda på företagets inventarier och gör avskrivningar.

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka