Leverantörsreskontra

Hantera dina leverantörsfakturor på ditt sätt

Med basmodulen Leverantörsreskontra kan du registrera och kontera leverantörsfakturor enkelt, oavsett vilket sätt du föredrar. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

Affärssystemet Pyramid Business Studio

Basmodulen Leverantörsreskontra

Registrera och kontera leverantörsfaktura

Bestäm själv hur du registrerar och konterar leverantörsfakturor med basmodulen Leverantörsreskontra. Använd kontering med inköpskontroll, kontering med kostnadsrapportering mot order/projekt, gör inköpskontroll och få fram rätt lagervärde och pris, använd likviditetskontrollen och avstäm mot huvudbok genom att skriva ut leverantörsreskontran på önskat datum.

Attestera och betala

Betalningar sköts enkelt i Pyramid. Attestera fakturor och få förslag från Pyramid på vilka fakturor som ska betalas. Använd kreditfakturor som betalning. Har du en leverantör som även är kund, kan du kvitta fakturor mot varandra vid betalning. Såklart kan du använda kassarabatter och göra avskrivningar. Du får kontroll med hjälp av likviditetsprognos och åldersanalys.

Funktioner:

  • Kontering med inköpskontroll
  • Kontering med kostnadsrapportering mot order/projekt
  • Likviditetskontroll
  • Avstämning mot huvudbok
  • Attest
  • Kassarabatter
  • Avskrivningar
  • Hantering av olika valutor

Produktblad

Andra relevanta basmoduler

Ännu bättre stöd för hela din verksamhet får du om du även investerar i dessa basmoduler:

CRM/Säljstöd

– heltäckande verksamhetsstöd.

Användarstudio

– redigera Pyramids dialoger själv.

E-faktura leverantör

– Attestflöden med en eller flera personer.

Giroutbetalning

– Betala företagets fakturor inom Sverige.

Giroutbetalning Utland

– Gör dina utbetalningar till utländska leverantörer.

Importrutiner

– importera från externa system till Pyramid.

Inventarier

– Håll reda på företagets inventarier och gör avskrivningar.

Phone Edition

– Pyramid i din mobil!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka