Vi senarelägger våra frukostmöten pga. Corona-viruset

Vårens frukostmöten skjuts upp på grund av coronaviruset

Efter de senaste uppdateringarna kring Corona/covid-19 har vi tagit det tråkiga beslutet att, på obestämd tid, flytta fram våra inplanerade frukostmöten om e-handel och nyheter i Pyramid 4.

Vårt beslut att skjuta fram frukostmötena grundar vi på att vi vill garantera hälsa och trygghet för våra deltagare och föredragshållare. Eftersom nätverkandet är en viktig del under frukostmötena bedömer vi att ett digitalt möte inte skulle bli lika givande för dig som deltagare.

Vi återkommer med nya datum när situationen har stabiliserats.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka