Vi hälsar Peter Linzie välkommen till KR System

Ny medarbetare i Stockholm!

Peter Linzie är ny medarbetare och han är verksamhetskonsult och kommer att tillhöra vårt Stockholmskontor. Peter bor i närheten av Bollnäs, så nu kommer vi på KR System närmare våra kunder i Norrland.

Varmt välkommen till KR System, Peter!

Peter Linzie
– Verksamhetskonsult, Stockholm

Peter Linzies erfarenhet av affärssystemet Pyramid Business Studio inleddes 1992 när han blev Pyramidanvändare och systemansvarig. Från 1997 har han arbetat som systemkonsult, både som anställd affärssystemskonsult och i egen verksamhet. Som projektledare har han gjort djupanalyser hos kunder. I en sådan analys går man igenom kundens alla processer och skapar rutiner eller lyfter fram funktioner som hanterar kundens alla behov. I kombination med Peters kompetens som utvecklare har den typen av analyser även gett honom en bredd och djup kunskap inom anpassningar av Pyramid.

Sedan Pyramid släppte Konsultstudion, som gav möjlighet för återförsäljare att göra kundspecifika lösningar, har Peter skaffat sig en djup kompetens inom anpassningar av systemet och varit ansvarig för utveckling av komplexa anpassningslösningar för Pyramid.

”Med nästan 25 års erfarenhet som Pyramidkonsult har jag mycket ”knowhow” kring hur Pyramid verkligen fungerar.  Som ansvarig för ett stort antal kunder har jag sett många olika typer av problemställningar. Min förmåga att kunna sätta mig in i kundernas behov och skapa lösningar på komplexa problem är några av mina styrkor,” säger Peter.

”Det bästa med detta jobb är att få analysera en kunds behov/process och tillsammans med kunden skapa lösningar som verkligen gör kundnytta. Det är en stor tillfredställelse att se lösningar man har skapat användas i verksamheter och få höra hur de har löst problem hos kunderna.”

Efter att ha arbetat i 15 år hos tidigare arbetsgivaren var det dags för nytändning och då har KR system en intressant mix av kunder och personal. Så det ska bli spännande att lära känna hela organisationen och få jobba med alla fantastiska nya kollegor,” säger Peter avslutningsvis.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka