Vi deltar i Almis Hållbarhetsprojekt

KR System framtidsrustar verksamheten

Vi på KR System är väldigt glada över att ha blivit inbjudna att delta i Almis program för hållbar utveckling. Det är värdefullt för oss och ger god insikt om vad vi redan åstadkommer och vad vi behöver satsa mer på framöver.

Almis Framtidsgenerator är en del av ”Hållbara Intraprenörer”, ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden. Syftet är att bidra till strategisk kompetensförsörjning, genom stöd till hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

Almi stöttar företag att gå från ord till handling. Det handlar om att hitta och välja de frågor där vi som företag kan göra störst påverkan, som ligger i linje med vår verksamhet och som våra intressenter tycker är viktiga. CSR – Corporate Social Responsibility omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

36 hållbarhetsområden bygger på internationella riktlinjer kring sakfrågor inom hållbarhet som ett företag bör beakta. Dessa är direkt kopplade till de Globala Målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka