Välkommen med anmälan till Inköps-/logistikdag Pyramid

Få inspiration om effektiv lagerstyrning och prova demo hands-on

För dig som arbetar med inköp, lager och logistik i Pyramid har vi bjudit in föreläsare Roger Stokkedal – universitetsadjunkt, utbildare inom lager och logistik. 

Vår egen lagernestor Markus Ehnberg berättar om funktioner i och kring Pyramid Affärssystem, som hjälper din verksamhet att ta rätt beslut gällande lagerhållning.

Planera med längre horisont och gör rätt prioriteringar

Roger Stokkedal ger dig insikt i hur lagerstyrning kan effektiviseras och förklarar de viktiga begrepp som ligger till grund för en effektiv lagerstyrning.

  • Differentierad lagerstyrning
  • Leveransförmåga
  • Effektivitetsmått för lagerstyrning
  • Beställningspunkt
  • Täcktidsplanering

Rätt verktyg för orderplockning sparar tid

Markus Ehnberg visar vår nya handdatorlösning PlockIT, som hjälper lagerpersonal att arbeta snabbare och minskar risken för felplock. Ta chansen att prova lösningen ”hands on” och prata med utvecklarna.

Eventet hålls den  21 september 2022 i Malmö

Mer info och anmälningsformulär hittar du på vår webbsida, menyvalet Utbildning – Kunddagar och seminarier. 

Ps. Har du en kollega som absolut inte ska missa detta?
Skicka i så fall hans/hennes mejladress till Markus Ehnberg, så sänder vi en inbjudan.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka