Tips och Trix – Kontrollpunkter i Pyramid

Säkerställ att uppgifter blir utförda

Kontrollpunkter har främst använts som ett hjälpmedel för servicetekniker. Ute på fältet har de en mall som fylls i efterhand som uppgifter har utförts. Det gör det enklare att checka av och se att ingen viktig punkt har glömts bort.

I detta tips och trix redogör Markus för hur kontrollpunkter även kan användas för de interna projekt- och säljprocesserna. Setartiklar innehåller punkterna som ska kontrolleras. Från Pyramidversion 4.15 finns det i rutin 8013 Projektcentralen en ny flik för kontrollpunkter. Här kan du se och redigera de kontrollpunkter som registrerats på det aktuella projektet. I rutin 8118 Kontrollpunktstudion får du bra uppföljning.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka