Speed Group AB

”Det bästa med Pyramid är att det är anpassningsbart och att tid som rapporteras i Pyramid är lönegrundande.”

Ermin Huremović – Nätverks- & systemansvarig, Speed Group

Speed Group började använda Pyramid år 2012 då de behövde ett affärssystem att växa i och som skulle täcka behoven gällande ekonomi, lagerhantering, produktion, inköp och tidrapportering. Sedan dess har Speed Group haft en kraftig tillväxt och består idag av åtta bolag med fyra olika typer av verksamheter; logistik, bemanning, rekrytering och utbildning.

Ermin Huremović, Nätverks- & systemansvarig på Speed Group, tycker att Pyramid är användarvänligt och att det finns en bredd i dess funktionalitet.
– Vi är väldigt nöjda med Pyramid – ekonomistyrningen blir rätt och det kräver lite administration. Det bästa med Pyramid är att det är anpassningsbart och att tid som rapporteras i Pyramid är lönegrundande”, säger Ermin.

För Speed Group blir nästa steg i utvecklingen av affärssystemet att uppgradera till Pyramid 4.

Företagsfakta

Speed Group AB är ett tjänsteföretag som erbjuder kompletta lösningar inom logistik, bemanning, rekrytering och utbildning. Bolaget är en av Nordens ledande logistikaktörer och har moderna logistikfastigheter i Borås, Göteborg och Stockholm. Speed Group består av åtta bolag med en total omsättning på 800 MSEK och sysselsätter cirka 1000 medarbetare.

Få inspiration från moduler som Speed Group AB använder!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka