Nyheter från Skatteverket 2021

Information från systemleverantören

Unikum datasystem ab informerar i sitt nyhetsbrev Pyramid Info om nyheter som berör Pyramid Business Studio. Vi lyfter fram några av dessa nyheter. Saknar du inloggning till Unikums kundservice-sidor? För att prenumerera på Unikums nyhetsbrev och få inloggningsuppgifter till deras handledningar, skickar du ett e-postmeddelande till: leverans@unikum.se

Skattereduktion för grön teknik

Från årsskiftet går det att få skattereduktion vid installation av grön teknik. Det omfattar installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Grön teknik hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget, där köparna får del av lättnaden redan vid köpet och reduktionen hanteras av Skatteverket. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnader för material rätt till skattereduktion vid installation av grön teknik.

Läs mer om grön teknik på skatteverket.se

Så hanteras skattereduktionen inledningsvis i Pyramid

Skatteverket har ännu inte tagit fram möjlighet till inläsning av xml-fil med reduktion. Systemleverantören Unikum datasystem ab har därför tagit fram ett förslag för manuell hantering.

Länk till Unikums instruktioner: AvdragGrönTeknik_Pyramid4.pdf

 

Nya RUT-tjänster

Fyra nya tjänster ger rätt till rutavdrag och gäller arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

  • Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.
  • Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

Läs mer om rutavdraget på skatteverket.se

Komplettering av rut-tjänsterna i Pyramid

Unikum datasystem AB informerar om att komplettering av RUT-tjänsterna i Pyramid kommer vid nästa servicepack till version 4.14A.  Behöver du kunna registrera dessa tjänster innan dess, kan du kontakta Unikums support för att få en uppdateringsfil för versionerna 4.13A och 4.14A.

 

Brexit

Brexit påverkar alla svenska företag som bedriver handel med Storbritannien, och alla
privatpersoner som köper varor från Storbritannien. Det har också betydelse för de
brittiska medborgare som vistas i Sverige.

Så här gör du i Pyramid

Unikum datasystem AB informerar om vilka inställningar du behöver göra i Pyramid och har sammanställt viktig information som hämtats från Skatteverket och SCB.

Länk till Unikums instruktioner: Brexit_Pyramid.pdf

Börja skriv och tryck ENTER för att söka