Nulägesanalys – Hans K utvecklar sin verksamhet tillsammans med KR System

Med nulägesanalys förbättras arbetsgången

KR System och Hans K har samarbetat under många år. Fokus ligger på att ge Hans K ett Pyramid Business Studio som är anpassat till just deras verksamhet och dess behov och utmaningar över tid.

När vi i ett nyhetsbrev efterlyste idéer om innehåll till vår webbplats skickade Helena Karlsson, vice vd på Hans K, in ett förslag. Hon ville läsa om hur vi jobbar ute hos våra kunder när det gäller affärssystemet Pyramid Business Studio. Som tack för förslaget överraskades Helena och hennes personal av Anna Isaksson, vår verksamhetskonsult i Göteborg. Vid ett kundbesök hos Hans K, en helt vanlig tisdag, hade Anna med sig glassbåtar till fikat.

I detta reportage kan du läsa om hur KR System gör en nulägesanalys gällande flöden i affärssystemet Pyramid Business Studio hos kund.

Hans K anlitade KR Systems verksamhetskonsulter i Göteborg, Anna Isaksson och Ulrika Skoglund för att analysera och utveckla deras verksamhet.

Nulägesanalys – Hur går det till?

Vi börjar med att konsulterna ställer frågor till personal och ledning där vi utgår från begreppen NULÄGE och NYLÄGE. För att få en bra bild av företagets nuläge ställer vi frågor om VAD de gör, HUR de gör och VARFÖR de gör som de gör. Därefter diskuterar vi målbilden dvs. nyläget – VART ska vi? I vår rapport tar vi fram förslag på åtgärder för att ta oss från nuläge till nyläge.

Konkreta förslag på framtida arbetssätt

När KR System sammanfattar åtgärdspunkter och utvecklingsförslag, skiljer det sig åt per bolag. När vi gjorde nulägesanalysen hos Hans K baserade vi oss på deras mall för olika avdelningar och deras arbetsflöden, säger Anna Isaksson.

Granska processerna

En verksamhet är i ständig förändring, men vissa flöden förblir desamma. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum granska sina processer och genomföra förändringar för att få maximalt stöd i sitt affärssystem.

Integrera flöden i Pyramid

Hans K hanterar en mängd rapporter utanför Pyramid. I nulägesanalysen blev en av åtgärdspunkterna en rekommendation att gå igenom rapportbiblioteket och integrera det på ett bättre sätt mot Pyramid.

Uppgradera för bättre funktionalitet

Företaget planerar även att uppdatera till Pyramid 4 vilket kommer att ge många nya fina funktioner. En uppgradering kräver planering för att verksamheten ska flyta smidigt under tiden, så det var en viktig punkt att se över i nulägesanalysen. KR System är en helhetspartner för Hans K. Med en teknikpartner där alla IT-frågor tas med samma partner, blir ett uppdateringsprojekt genast enklare.

Så tyckte Hans K om nulägesanalysen

God överblick och en tydlig väg framåt

Nulägesanalysen innebar ett gediget och djupt analyserande av vad vi gör idag, säger Helena.  Vi började använda Pyramid 1999 och världen har förändrats. Rutiner och flöden från när systemet sattes upp fanns kvar och behövde utvärderas för att ändras eller tas bort. Vi fick överblick över våra arbetssätt och insåg då även att många rutiner finns utanför Pyramid. Dessa vill vi lyfta in i Pyramid för att, i så stor utsträckning som möjligt, endast jobba i ett system.

Rapporten hjälpte oss att sikta mot nyläge. Vi har kunnat fatta flera strategiska beslut om vad vi ska gå vidare med för att förbättra våra arbetsrutiner i Pyramid.

Fokus på hemsidan

Just nu är det fokus på hemsidan. Vi använder Pyramids e-line som är kopplad direkt till Pyramid, dvs. hemsidan uppdateras i realtid med de ändringar som görs i Pyramid.

I framtiden siktar vi på att ha en hemsida, där vi vill bli tydligare ut mot konsument och visa våra designmöbler på ett sjysst sätt, säger Helena. Målet är att göra hemsidan mer designinriktad och responsiv, samt snabbare och mer lättanvänd. Vi diskuterar olika lösningar som kan bidra till en gynnsam utveckling och befinner oss nu i en beslutsprocess. I val av hemsida, är Pyramids e-line och Svensk Webbhandel några av alternativen vi tittar på.

I reportaget:

Helena Karlsson, vice vd på Hans K
Anna Isaksson, verksamhetskonsult på KR System i Göteborg

Kort om Hans K

Hans K är ett svenskt möbelföretag som formger personliga, massiva trämöbler för det privata och offentliga rummet. Ledord för företaget är design, funktion, komfort och kvalitet.

Se hemsida http://www.hansk.se/sv/

Se kundreferens https://krsystem.se/referenser/hansk/

zigzag_1_119

Vill du få hjälp att göra en liknande nuläges-/nylägesanalys?

Kontakta oss via vår växel: 010-130 19 00
måndag – fredag 08.15–16.30 (lunchstängt mellan 12.00–13.00)
eller kontakta oss via e-post: info@krsystem.se

Börja skriv och tryck ENTER för att söka