Licensförändringar genomförs av Microsoft 2022

Vad innebär Microsofts pris- & licensförändringar under 2022?

Microsoft förändrar sitt CSP-program, med en ny licensform kallad New Commerce Experience, från januari 2022.

Microsoft gör även prishöjningar på vissa licenser från och med 1 mars 2022.

Deras förändringar kommer att påverka både hur du som kund köper och hur vi på KR System som partner till Microsoft levererar licenser framöver. Här nedan berättar vi vad som gäller för produkter och tjänster från Microsoft som du köpt via KR System.

 

Prisökning på SPLA programmet

SPLA är det avtal som möjliggör att vi kan leverera tjänster i vårt eget datacenter såsom webbhotell, fjärrskrivbord och infrastruktur.

  • Prisökningen för SPLA programmet innebär en generell ökning på ca 11% för dig som kund. Kontakta KR System för information om just ditt avtal.

 

CSP Programmet byts ut

Övriga Microsoftlicenser som du köper via KR System, har tidigare följt avtalsprogrammet CSP. Via CSP har vi som Microsoft Partner, haft möjlighet att leverera molnlicenser, som Microsoft tillhandahållit på månadsbasis.

  • Som befintlig kund kommer du att behöva ta ett aktivt val gällande konvertering innan årsdagen då dina nuvarande licenser löper ut. Licenserna konverteras inte med automatik.
  • Som ny kund kommer du inte ha möjligheten att välja traditionella CSP licenser från mars 2022.

 

NYTT – Microsoft New Commerce experience

När Microsoft lanserar avtalsprogrammet Microsoft New Commerce experience, måste du välja att köpa licenser på månads – eller årsbasis. Det går att kombinera månad- och årsalternativ.

  1. Månadslicenser
    I CSP har vi historiskt sett haft stor flexibilitet gällande våra kunders licensnyttjande. Du får samma möjlighet till flexibilitet när det gäller månadsavtal, men priset för månadslicenser ökar med 20%.
  2. Årslicenser
    Innebär att du köper per år och gör ett åtagande för hela perioden. Du kan inte minska antalet licenser under året.

 

Vi kan hjälpa dig låsa priserna i 12 månader

KR System har skapat möjlighet för dig som kund att låsa dina priser i 12 månader för att skjuta på ovan nämnda prisökning. Då måste du kontakta oss och göra konverteringen under januari och februari 2022. Förutsättningen är att vi genomför ett åtagande på årslicenser i den nya Microsoft New Commerce Experience.

Notera att det inte går att låsa priserna för SPLA, då de inte går under New Commerce Experience utan bara på Office365.

Är du intresserad av att få veta hur vi kan hjälpa dig att skjuta på prisökningen?
Ta då kontakt med Anders Ramstedt via epost anders.ramstedt@krsystem.se eller telefon 010-130 19 06.

Så blir Microsofts prisökning/licensnivå

Prisökning på licensnivå som Microsoft lanserar den 1 mars 2022 , innebär att följande produkter ökar i pris:

Microsoft Enterprise produkter

Office 365 E1 – ca 25%
Office 365 E3 – ca 15%
Office 365 E5 – ca 8%
Microsoft 365 E3 – ca 13%

Microsoft 365 Business Produkter

Microsoft 365 Business Basic – ca 20%
Microsoft 365 Business Premium – ca 10 %

 

Varför höjer Microsoft sina priser?

Motiveringen som Microsoft ger, är att de inte höjt licenspriserna sedan 2013 och infört många nya funktioner i sina tjänster under de senaste åren. Läs mer om Microsofts nyhet här! 

Börja skriv och tryck ENTER för att söka