Kreditupplysning för utland via Pyramids Företagsupplysning, version 4.15

Information från systemleverantören

Vitec Unikum datasystem ab informerar i sitt nyhetsbrev Unikum information om nyheter som berör Pyramid Business Studio. Vi lyfter fram några av dessa nyheter. Saknar du inloggning till Unikums kundservicesidor? För att prenumerera på Unikums nyhetsbrev och få inloggningsuppgifter till deras handledningar, skickar du ett e-postmeddelande till: leverans.unikum@vitecsoftwaregroup.com

 

Nyheter i Pyramids Företagsupplysning 

Vitec Unikum samarbetar med Creditsafe vid utveckling av Pyramids modul Företagsupplysning. I version 4.15 har funktionalitet och layout uppdaterats och nyheter tillkommit. Läs mer om deras utlandsupplysning och fler informationsfält.

Här nedan sammanfattar vi information från Vitec Unikum för dig som använder Pyramid Business Studio.

Utlandsupplysning

Creditsafes globala service hanterar många länder och i Pyramid 4.15 finns inledningsvis möjlighet att ta upplysningar från 14 länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Utlandsupplysning ser du på kunden och i exempelvis orderläge. Upplysningarna har standardiserad layout från Creditsafe (pdf-format) och xml används för att hämta data till Pyramids företagsregister.

För att komma igång med detta behöver du ha Pyramidversion 4.15 och Företagsupplysningsmodulen installerad, samt avtal med Creditsafe som inkluderar utlandsupplysningar. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Stor kreditupplysning – Nya informationsfält

En sammanvägning av olika parametrar ger dig Ratingbetyget. Det hjälper dig att bedöma om företaget du tagit upplysning om är kreditvärdigt. De nya fälten i Pyramids stora kreditupplysning, bidrar till en bättre förståelse av ratingbetyget och gör dig uppmärksam på andra möjliga riskfaktorer.
Fält som har tillkommit är:

  • Ratingkommentarer – Se lista med kommentarer för de fem faktorer som påverkar företagets rating mest.  Om kommentaren är positiv, negativ eller neutral ser du på symbolerna.
  • Verklig huvudman – Den som äger/kontrollerar ett bolag kallas verklig huvudman.  Det är ett lagkrav för de flesta svenska företag att uppge verklig huvudman.
  • Arbetsgivaravgifter – Ett bra mått på om ett bolag mår bra, är om det finns inbetalda arbetsgivaravgifter. Du ser här de 10 senaste månadernas inbetalningar och kan uppmärksamma negativa trendbrott.
  • Biverksamhet – Som komplement till bransch/verksamhet så listas här företagets övriga verksamheter
  • Bilar och fastigheter – Se antal leasade och ägda bilar, respektive antal fastigheter med totalt och ägd del av taxeringsvärde.

Ett axplock av fler nya fält:

  • Kontroll om företaget har revisor.
  • Riskprognos.
  • Företrädarkontroll om negativ information finns om styrelsen.
  • Förbehåll i bolagsordningen om att inte ha revisor.

Obs! För att få tillgång till de nya fälten så krävs i äldre versioner att en ny beskrivningsfil tankas ner för att få ledtexter till de nya fälten. Kontakta oss på KR System så hjälper vi dig.

Länk till Vitec Unikums dokument: ur Pyramid Info nr 2 2022 (nyheter-i-pyramid-creditsafe.pdf)

På vår webbsida kan du läsa allmän info om modulen Företagsupplysning.

Creditsafe

Modulen Företagsupplysning är framtagen i samarbete med Creditsafe. Här kan du läsa mer om Creditsafes lösning på deras webbsida.

För avtal kontakta er säljkontakt hos Creditsafe eller Petrus Bernhard på petrus.bernhard@creditsafe.se,  telefon 0707-282929.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka