Information från vår partner InExchange – Viktigt om ny fakturaskrivare

Byt webbaplikation & fakturaskrivare före 1/4

Du som haft tillgång till den tidigare webben och fakturaskrivaren kommer att migreras över.

För att kunna använda InExchange’s nya webblösning tillsammans med fakturaskrivaren, behöver du göra en installation av den nya versionen på samtliga datorer eller servrar där fakturaskrivaren används. Du behöver även göra en uppgradering till den nya webbapplikationen.

Varför måste jag byta?
InExchange lanserar en ny smidig webbapplikation med tillhörande fakturaskrivare. Du får en uppdaterad och förbättrad design, en mer effektiv och användarvänlig miljö och fler tidsbesparande funktioner.

InExchange avvecklar samtidigt den gamla webbapplikationen och fakturaskrivaren.

InExchange uppmanar dig som kund att själv påbörja flytten till de nya tjänsterna i god tid. Den gamla tjänsten stängs efter den 1 april 2024.

Vad behöver jag göra?

1. Uppgradera fakturaskrivaren på alla de datorer/servrar där den används i dagsläget. (Uppgraderingen kräver tekniskt insatt personal och administratörsrättighet.)

2. Byta till den nya webbapplikationen för alla användare.

Använda XML-fil som alternativ till fakturaskrivare?

InExchange erbjuder även ett annat alternativ där vi förser InExchange med strukturerade XML-filer från Pyramid, istället för fakturabilder. Rådgör med din konsult på KR System om vilket alternativ som passar din verksamhet bäst. Vi kan guida dig gällande fördelar och begränsningar.  Är du intresserade av ett byte för din verksamhet hjälper vi till med uppsättning i Pyramid, samt genomgång av förändrade inställningar och arbetssätt.

Kontakta din konsult på KR System

InExchange informerar om övergången i sitt nyhetsbrev till berörda kunder, samt på sidan för Hjälpcenter.

Den nya uppdateringen kommer inte påverka licenskostnad eller innebära några prisändringar.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka