Implementering av affärssystemet Pyramid hos börsnoterade Eolus Vind AB

Från offertförfrågan till färdig implementering av Pyramid

När ett företag ska välja nytt affärssystem och ny leverantör – vilka steg tas från att en kund skickar in en offertförfrågan, till att vi firar en färdig implementering av Pyramid tillsammans med kunden?

I detta reportage kan du läsa om bakgrund, implementering och projektavslut hos en ny kund som valt KR System som leverantör och Pyramid Business Studio som affärssystem.

Bilderna på vindkraftverk som används i denna artikel är fotograferade av Daniel Larsson.

Ansvarig för projektet hos Eolus Vind AB var Agneta Warnhag, Redovisningschef.
Ansvariga för projektet hos KR System i Malmö var Markus Ehnberg (Projektledare) samt Katalin Mark O´Neill och Sandra Svantesson (Verksamhetskonsulter).

Val av nytt affärssystem

När ett företag ska byta eller köpa ett nytt affärssystem brukar det första steget vara att kunden sänder in en offertförfrågan med en kravspecifikation till oss, berättar Markus Ehnberg, Försäljning/Verksamhetskonsult på KR System.

Vi tar fram och presenterar en demo för kunden. Där ger vi förslag på hur Pyramid bäst kan användas utifrån deras företags behov.

Kunden fattar sedan beslut om de vill ha KR System som leverantör och att Pyramid är mest lämpat som affärssystem för dem.

Implementering och uppsättning – Hur går det till?

Följande moment ingår i projekt för implementering och uppsättning av en ny Pyramid.

  1. Uppstartsmöte
  2. Förstudie
  3. Anpassning
  4. Avstämningsmöte
  5. Uppsättning
  6. Acceptanstest
  7. Utbildning för personal
  8. Skarp drift
  9. Projektavslut

Vi börjar med att hålla ett uppstartsmöte ute hos kunden. Där deltar alla parter i projektet, dvs kundens representanter och KR Systems säljare, projektledare, verksamhetskonsulter, utvecklare och tekniker.  Kundens flöden inventeras sedan i en omfattande förstudie för att förstå kundens behov.

För att göra bästa möjliga flöden i affärssystemet utvecklar KR System anpassningar, skräddarsydda för just kundens verksamhet. Löpande under projektet hålls avstämningsmöten för att behålla konsensus i projektet och fånga upp frågor. Verksamhetskonsulter ställer in systemet enligt kundens önskemål i förstudien, så kallad uppsättning.

Implementeringen är indelad i mindre projekt där kunden kan testa av funktioner och flöden i mindre portioner. Dessa acceptanstester utförs av kunden för att se att samtliga flöden fungerar som de tänkt sig. När flödena är godkända av kund är det dags för KR Systems konsulter att utbilda kundens personal.

Datum för skarp drift planeras. När kunden har kört i skarp drift ett tag, görs slutligen finslipning av funktioner och flöden.

Projektet har nått sitt slut när implementeringen är färdigställd. Vi utvärderar tillsammans med kunden vad som gick bra och vad som kunde gjorts annorlunda. Vi strävar alltid efter att lära oss av både motgång och framgång, för att göra vårt absolut bästa för våra kunder.

Implementeringen av Pyramid gick smidigt hos Eolus

Eolus Vind AB är ett framgångsrikt företag som i samarbete med KR System gjort en lyckad nyinstallation av Pyramid under 2019. Hos Eolus gick både projektledning och uppsättning mycket bra. Testerna flöt på smidigt. Budget timmar hölls, eftersom projektet hade gott om tid inplanerad både hos kund och återförsäljare. Eolus var både intresserad av och angelägen om att jobba med projektet och avsatte därför nödvändig tid. Även efter driftstart har vi på KR System haft inplanerad tid, för att kunna ge snabb respons på eventuella frågor och synpunkter från Eolus personal.

”Som de entusiaster vi på KR System är, firades det lyckade projektet med en kreativ tårta” säger projektledaren Markus Ehnberg.

Vi samlade samtliga medverkande i projektet och fikade tillsammans på plats ute hos kunden Eolus Vind AB.

Så tyckte Eolus Vind AB om implementeringen

Redan från början utformades det en tydlig plan som vi hjälptes åt att styra mot, berättar Agneta. Vi har en komplex verksamhet som det tog tid för alla inblandade att sätta sig in i, men tack vare planen styrde vi stadigt tillsammans mot rätt mål.

Vi upplever att vi hela tiden har fått mycket fokus från samtliga projektmedlemmar på KR System. De har gett oss den hjälp och det stöd vi har behövt under projektet och även under fasen efter implementeringen. Särskilt Sandra och Katalin har funnits tillhands och gett oss mycket och bra stöd, säger Agneta.  De har alltid gett snabba och utförliga svar på de frågor vi har haft.

I reportaget:

Agneta Warnhag, Redovisningschef hos Eolus Vind AB
Markus Ehnberg, Försäljning/Verksamhetskonsult hos KR System i Malmö

Kort om Eolus Vind AB

Eolus Vind AB bildades 1990 och var då den första kommersiella vindkraftsprojektören i Sverige. Idag är Eolus en av Nordens ledande vindkraftprojektörer. Eolus har medverkat vid etableringen av över 600 av de vindkraftverk som finns i Sverige idag. Utöver Sverige bedriver Eolus verksamhet inom förnybar energi och energilagring i Norge, Finland, USA och Baltikum.

Se hemsida https://www.eolusvind.com/

Börja skriv och tryck ENTER för att söka