Förändringar i Intrastat januari 2022 – Microdatautbyte

Information från systemleverantören

Vitec Unikum datasystem ab informerar i sitt nyhetsbrev Unikum information om nyheter som berör Pyramid Business Studio. Vi lyfter fram några av dessa nyheter. Saknar du inloggning till Unikums kundservice-sidor? För att prenumerera på Unikums nyhetsbrev och få inloggningsuppgifter till deras handledningar, skickar du ett e-postmeddelande till: leverans.unikum@vitecsoftwaregroup.com

Ny EU-förordning för Intrastatundersökning gällande Export

I januari 2022 kommer EU-förordning (EU 2019/2152) att börja gälla för Intrastatundersökning gällande Export. Den innebär att medlemsländerna statistikmyndigheter blir tvungna att utbyta mikrodata om utförsel.

Läs mer på scb.se

Vad innebär mikrodatautbytet?  Att de två nya variablerna partner-ID och ursprungsland ska samlas in i Intrastat. Dessutom ska tvåsiffriga transaktionstyper ersätta nuvarande ensiffriga för att möta de nya behoven.

Så hanteras det i Pyramid

Pyramid kommer att ha stöd för nedan förändringar, från och med version 4.14 sp5 i ett tillägg.

Partner-ID, momsnummer för partnerföretaget:
I Pyramids rutin 720 Kunder registreras VAT-nummer.

Ursprungsland för export:
Registreras i Pyramids rutin 710 Artiklar.

Tvåsiffriga transaktionskoder ersätter ensiffriga:
De nya transaktionskoderna görs tillgängliga i Pyramid.

I Pyramid sparas dessa variabler automatiskt ner i intrastatregistret i samband med utleverans.
Justering av dessa data i efterhand kan göras i rutin 744 Intrastat-rapporter.

Länk till Unikums nyhetsbrev: Pyramid Info nr 4 2021.pdf

Börja skriv och tryck ENTER för att söka