För Svea Fireworks går systemet som en raket

Pyramid affärssystem hanterar säkra transporter för en explosiv bransch

Svea Fireworks/Invivo Trade AB – Skandinaviens största och ledande importör av fyrverkerier med drygt 600 återförsäljare i Sverige och Norge har en udda försäljningsperiod samt regleras av lagar och regler för försäljning och transport. I detta reportage berättar vi om hur Pyramid hanterar säkra transporter i en verksamhet där hela årets försäljning ska levereras på en dryg vecka.

I reportaget möter du Kerstin Blom, delägare och order/logistikansvarig på Svea Fireworks samt Caroline Lundquist Olofsson, konsult på KR System, Malmö.

Kort stubin – Årets försäljning på en dryg vecka

I Sverige kan allmänheten köpa fyverkerier under ordnade former vid nyår och till särskilda evenemang. Inför nyår innebär det i praktiken att alla varor ska levereras ut till butikerna i december för försäljning under 5 dagar. Allt ska sedan faktureras på nyårsafton. Den korta försäljningstiden och regleringen kring fyrverkerihantering är unik.

Därför använder Svea Fireworks ett affärssystem som kan hantera de många order som samlas på hög inför fakturering. Med Pyramid sköter de sina inköp, inleveranser, offerter, order, lager/batch, lageromföringar och utleveranser. Pyramids Koppling TA-System och Logtrade förenklar logistiken och ger säkerhet vid transport av krutbilarna. Med statistik per kund kan de se hur mycket butikerna beställt/returnerat och arbeta med att minimera antal returer samt underlätta säljarnas arbete nästföljande år.

Reglering kräver noga kontroll av vikter vid packning

Fyrverkeribranschen omfattas av reglering och bestämmelser för miljö och transporter. Miljömässigt innebär det exempelvis att ta bort skadliga ämnen och sänka decibel. Transportmässigt innebär regleringen bland annat att fördelning av krutvikter inte får överträdas per leverans. Kerstin Blom, delägare och order/logistikansvarig berättar:

”Våra återförsäljare har tillstånd att förvara och sälja krut. För att krutvikten i butik inte ska överträdas har varje säljare en kvot och för varje beställning måste krutvikten fördelas på mellan en och fem leveranser som går ut vid olika datum. Allt måste aviseras kunden eftersom det är farligt gods. Det är också viktigt att vi kan sända ut en förteckning från MS Excel till återförsäljarna, eftersom de har ett ansvar att kunna redovisa sitt lager för räddningstjänsten. Med hjälp av Excelarket kan de hålla koll på vikterna, efter varje dags försäljning.”

Svea Fireworks har flera lager i Sverige och med Pyramid Business Studio kan Kerstin se exakt vad som finns på de olika lagren. Med godsmottagaradress har hon kunnat bygga Excelark som räknar ut exakt antal pall till respektive godsadress. Pyramids funktionalitet gör det enkelt att packa rätt gods, till rätt bil, på rätt dag.

Kund-/Ordercentral och Orderstudio används för registrering och överblick. Projektstatus gör att säljaren kan följa varje order från lagret och se om den är packad och skickad. På kvällar syns vilka order som står kvar på lagret, packade och klara.

”När man, som vi, bara skickar ut varor under december månad och det går iväg ca 600 pallar i veckan, då är det mycket viktigt att kunna planera alla godslinjer så rätt pall går ut rätt datum. För mig som sitter med logistik har Pyramids koppling till TA-system förbättrat och effektiviserat mitt arbete väldigt mycket.” säger Kerstin. ” Vi har koll på alla transportörer och godsadresser i våra slingor för leveranser och kan lägga med aviseringsnummer till personalen på fraktsedeln.”

När butiker behöver komplettera vissa varor förs det över från ett lager till ett annat. Med lageromföring flyttas även varor till olika uppsamlingslager, där återförsäljare kan hämta produkter om de sålt slut. I Pyramid ser personalen om produkten finns på lagret redan innan de börjar leta fysiskt.

Med Pyramid 4 och Pyramid på webben gick driftstörningarna upp i rök

KR System fick kontakt med Svea Fireworks år 2021 som då hade problem med driftstörningar och stundtals inte kunde arbeta alls i den plattform de då hade. De använde Pyramid 3 men hade ett fristående äldre system för webborder. Det fungerade inte för säljarna som behövde tillgång till systemet på webben. Vi på KR System hjälpte till att uppgradera till Pyramid 4, plattformen där de nu kör affärssystemet både i Windows och på webben. Med rätt teknik blev systemet både stabilt och snabbt och driftstörningarna gick upp i rök.

Caroline Lundquist Olofsson, konsult på KR System i Malmö var delaktig både i uppgraderingen till Pyramid 4 och att implementera anpassningen som delar upp krutvikten på en order. Hon berättar:

”Efter uppgraderingen till Pyramid 4, en utbildning i flödena i Pyramid på webben och anpassningen har det behövts väldigt lite konsulting. Det är positivt för då fungerar det bra hos kunden,” säger Caroline.
”Svea Fireworks säljare registrerar offerter i Pyramid på webben. En specialanpassad mall används för offert-/orderhantering i rutin 8013 Order/Projektcentral och där skapas delprojekt för att fördela beställningen på olika delprojekt.”

”De använder också Kundcentral och Orderstudio. Med en funktion för kalkylering skapas viktig statistik för order,” förklarar hon. ”För deras ekonomiavdelning har vi även gjort inställningar för utbetalningar i formatet ISO20022 XML till reskontran och det är de väldigt nöjda med,” säger Caroline avslutningsvis.

Går det att skjuta på nyårsafton?

När man säljer fyrverkerier går det oftast inte att vänta. Nyårsafton är när den är och dagarna innan är bråda – på det viset går det inte att ”skjuta” på nyårsafton. Med Pyramid Business Studio i Windows och på webben kombinerat med integrationer och KR Systems affärssystemslösningar kan Svea Fireworks ha bombsäker koll hela vägen från produktionsstart till när pjäsen säljs till dig som kund. Kvalitet och säkerhetstänkande har högst prioritet hos Svea Fireworks.

Kort om Svea Fireworks

Svea Fireworks grundades 1993 i Sverige. Idag är de Skandinaviens största och ledande importör av fyrverkerier med drygt 600 återförsäljare i Sverige och Norge. Svea Fireworks ligger främst när det gäller kvalitet, upplevelse och säkerhet på samtliga fyrverkerier i sortimentet, stort som smått! Deras sortiment sträcker sig från arrangemangsfyrverkerier, till mindre artiklar som airbombs.

Se hemsida https://www.sveafireworks.se/

Börja skriv och tryck ENTER för att söka