Enklare administration av egna bilagor till kundfaktura

Koppla egna fakturabilagor till kundfaktura

Vi gör det enkelt för dig och din kund att se underlagen i specifikationerna på fakturan. Välj att skicka med egna PDF-bilagor och koppla orderpåförda leverantörsfakturor till kundfakturorna. Du som arbetar inom service, entreprenad eller  tjänsteföretag med roller som ekonomi/administration eller Back Office, finns nu möjlighet att minimera administrationen och göra arbetet effektivare. Samtidigt gör du dina kunder glada genom att bilagorna enkelt slås samman och blir lätta att se.

Läs mer om Egna fakturabilagor här!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka