CRM Insights – Uppföljning och statistik kan förbättra försäljningen

CRM Insights

Vår produkt CRM Insights hjälper dig ta reda på vilka kunder du bör ta kontakt med. Med mycket information, möten och ett högt tempo i dagens samhälle skapas ett brus som kan göra det svårt att få överblick och uppmärksamma kunder där en insats behövs. CRM Insights hjälper dig att planera med en längre tidshorisont och se hur och var insatserna ska läggas. Du som arbetar som säljare, distriktsansvarig eller i säljledningen kan använda vår produkt som ett verktyg för att samla information och få styrning genom ABC-klassificering.

 

Läs mer om CRM Insights här!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka