Automatisk påminnelse om aktiva offerter sparar tid

Automatisk offertpåminnelse

Den här lösningen passar dig som arbetar på en säljavdelning och letar efter ett sätt att effektivisera påminnelsehanteringen av offerter.

Vår produkt Automatisk offertpåminnelse skickar ut påminnelser till dina slutkunder och påminner om aktiva offerter. Du sparar tid genom mindre administration och säkerställer att kunder påminns om att svara på ditt företags erbjudande. Genom att använda Pyramids Orderstudio och tickers får du en snabb överblick över vilka som fått påminnelserna och ditt fokus kan läggas på att följa upp de kunder som inte återkommit.

Läs mer om Automatisk offertpåminnelse här!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka