Automatisk kundkoppling vid kalenderbokning & identifiering av nya kontakter

Kalenderbokningar från Microsoft Outlook 365  kopplas till kontaktperson samt företag i Pyramid.

Vår produkt CRM Utökad Kalendersynkning uppfyller behovet att samla in kontaktinformation från kalenderbokningar med automatik. Dessutom listas kontakter som ännu inte finns i CRM. Bokningar som läggs i Microsoft Outlook 365 kopplas till kontaktperson samt företag och minimerar de manuella arbetsrutinerna. Funktionen skapar ordning och reda genom att du får samlad, strukturerad information som är sökbar.

 

Läs mer om CRM Utökad kalendersynkning här!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka