Återigen Årets Pyramid Partner -2022

En bekräftelse på att vi ger bra verksamhetsstöd

Vårt mål som systempartner är att möta våra kunders behov, i och kring affärssystemet Pyramid Business Studio. Utmärkelsen är en bekräftelse på att vi ger ett bra stöd åt våra kunder.

Tack!

Vi riktar ett stort tack till alla kunder, personal och såklart Vitec Unikum datasystem AB, som gjort det möjligt för oss på KR System att återigen få den fina utmärkelsen som Årets Pyramid Partner Classic.

Här kan du se mer om konferensen på Vitec Unikums hemsida

Börja skriv och tryck ENTER för att söka