Koppling Pyramid – Mailchimp

Gör snygga nyhetsbrev och förenkla uppdatering av Pyramids kontaktregister!

Tilläggsfunktionen Koppling Pyramid – Mailchimp förenklar din hanteringen av insamlade personuppgifter från prenumeranter. Ditt kontaktregister uppdateras både i Pyramid och i nyhetsbrevstjänsten Mailchimp.

Fördelar

  • Säker behandling av insamlade personuppgifter.
  • Uppdatera kontaktregister i Pyramid och Mailchimp.
  • Gör snygga utskick med standardmallar och HTML-editor i Mailchimp.
  • Följ upp med inbyggd statistik och integration med Google Analytics.

Vill du mejla till eller prata med oss, kan du kontakta produktansvarig Carola Lindborg, carola.lindborg@krsystem.se, telefon 010-130 19 45, eller din kontaktperson.

Produktblad

Börja skriv och tryck ENTER för att söka